Zastosowanie igieł maszynowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……….4

1. Uzasadnienie wyboru
tematu……….5

2. Rys
historyczny……….6

3. Wiadomości
podstawowe……….7

4. Budowa igieł……….8

5. Dobieranie grubości igieł do
tkaniny……….9

6. Igły stosowane do maszyn podstawowych………10

7.Rodzaje maszyn szwalniczych i stosowane do nich igły………11

1.Stębnówka………12
2.Łańcuszkowa………13
3.Fastrygówka………14
4.Zyg-zak………15
5.Overlock………16
6.Pikówka………17
7.Podszywarka………18
8.Dziurkarka………19
9.Guzikarka………20
10.Ryglówka………21
11.Wieloigłowa………22


Zakończenie……….23

1.Wnioski……….24
2.Literatura……….25

Oceń