Znaczenie literatury dzieciecej w rozwoju dziecka przedszkolnego.

Wstęp

Rozdzial I
Literatura dziecieca w ksztaltowaniu osobowosci dziecka

1.1. Rozwój historyczny
1.2. Wychowawcza rola ksiazki
1.3. Wartosci dydaktyczne i poznawcze
1.4. Inspirowanie przez utwory literackie


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel pracy i problematyka badan
2.2. Hipotezy i zmienne
2.3. Teren, organizacja i przebieg badan
2.4. Metoda i technika badan.


Rozdzial III
Opracowanie badan wlasnych

3.1.Charakterystyka próby badawczej.
3.2.Obraz badan.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis wykresów.
Aneks- ankieta.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>