Elementy wyniku finansowego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Istota wyniku finansowego

1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7
1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9
1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12
1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13
1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16


Rozdzial II
Elementy wyniku finansowego

2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17
2.1.1. Przychody……… 17
2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20
2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20
2.2.1. Koszty……… 21
2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25
2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25


Rozdzial III
Ustalanie wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 28

3.1. Zasady rachunkowosci w ustalaniu wyniku finansowego……… 28
3.2. Metoda statystyczna……… 30
3.2.1. Wariant kalkulacyjny……… 30
3.2.2. Wariant porównawczy 31
3.3. Metoda ksiegowa……… 33
3.3.1. Wariant kalkulacyjny……… 34
3.3.2. Wariant porównawczy……… 35


Rozdzial IV
Ustalanie i analiza wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 36


4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 36
4.2. Elementy wyniku finansowego w jednostce XYZ……… 38
4.3. Rozwiazania w zakresię rozliczania kosztów stosowane w jednostce XYZ……… 41
4.4. Metody i warianty ustalania wyniku finansowego stosowane w jednostce XYZ……… 42
4.5. Analiza wyniku finansowego na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XYZ……… 42
4.6. Ocena wyniku finansowego w przedsiębiorstwie XYZ……… 50


Zakończenie……… 52
Bibliografia……… 53
Spis tabel i rysunków……… 56
Zalaczniki

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>