Elementy wyniku finansowego.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Istota wyniku finansowego

1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7
1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9
1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12
1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13
1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16


Rozdział II
Elementy wyniku finansowego

2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17
2.1.1. Przychody……… 17
2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20
2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20
2.2.1. Koszty……… 21
2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25
2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25


Rozdział III
Ustalanie wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 28

3.1. Zasady rachunkowosci w ustalaniu wyniku finansowego……… 28
3.2. Metoda statystyczna……… 30
3.2.1. Wariant kalkulacyjny……… 30
3.2.2. Wariant porównawczy 31
3.3. Metoda ksiegowa……… 33
3.3.1. Wariant kalkulacyjny……… 34
3.3.2. Wariant porównawczy……… 35


Rozdział IV
Ustalanie i analiza wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 36


4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 36
4.2. Elementy wyniku finansowego w jednostce XYZ……… 38
4.3. Rozwiazania w zakresię rozliczania kosztów stosowane w jednostce XYZ……… 41
4.4. Metody i warianty ustalania wyniku finansowego stosowane w jednostce XYZ……… 42
4.5. Analiza wyniku finansowego na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XYZ……… 42
4.6. Ocena wyniku finansowego w przedsiębiorstwie XYZ……… 50


Zakończenie……… 52
Bibliografia……… 53
Spis tabel i rysunków……… 56
Zalaczniki

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto