Aborcja w percepcji młodzieży studenckiej, Badania empiryczne.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy problemu aborcji

1.1. Aborcja w ujęciu definicyjnym ………7
1.2. Aborcja w kontekscie wybranych aspektów ………8
1.2.1. Aborcja w aspekcie demograficznym-spolecznym ………9
1.2.2. Aborcja w aspekcie moralno-teologicznym ………13
1.2.3. Aborcja w aspekcie prawnym……… 18
1.3. Metody wykorzystywane w aborcji ………20
1.4. Przyczyny podejmowania decyzji o dokonaniu aborcji ………23
1.5. Konsekwencje aborcji ponoszone przez kobiety……… 27
1.5.1. Konsekwencje aborcji w sferze psychicznej ………27
1.5.2. Konsekwencje aborcji w sferze fizycznej ………33
1.5.3. Konsekwencje aborcji w sferze moralnej ………34


Rozdzial II.
Mlodziez studencka jako kategoria teoretyczna

2.1. Charakterystyka okresu wczesnej doroslosci ………36
2.2. Mlodziez studencka jako grupa spoleczna ………41


Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy pracy

3.1. Przedmiot i cel badan……… 45
3.2. Problemy badawcze ………46
3.3. Hipotezy badawcze ………47
3.4. Zmienne i wskazniki ………48
3.5. Metody techniki i narzedzia badawcze ………49
3.6. Charakterystyka srodowiska badawczego ………52


Rozdzial IV.
Aborcja w percepcji młodzieży studenckiej w świetle badan wlasnych

4.1. Plec badanych studentów a ich percepcja aborcji……… 56
4.2. Wiara badanych studentów a problem aborcji ………67
4.3. Struktura rodziny pochodzenia a problem aborcji……… 78


Podsumowanie i wnioski z badan ………91
Bibliografia ………93
Spis czasopism ………95
Spis stron internetowych ………95
Spis tabel ………96
Zalacznik 1……… 98Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)