Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza

Wstęp.

Rozdzial 1
Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori.

1.1. Biografia Marii Montessori.
1.2. Poglady antropologiczne w wychowaniu Marii Montessori.
1.3. Metoda wychowania religijnego.

Rozdzial 2
Aspekty wychowania religijnego.

2.1. Cisza jako filar wychowania.
2.2. Osobowosc i postawa wychowawcy.
2.3. Srodowisko w wychowaniu religijnym.

Rozdzial 3
Wprowadzenie dzieci do relacji osobowej.

3.1. Kształtowanie obrazu Boga na przykładzie Dobrego Pasterza.
3.2. Wychowanie do modlitwy i liturgii.

Zakończenie.
Bibliografia.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>