Poglady młodych kobiet na temat malzenstwa i rodziny

Wstęp.

Rozdzial 1
Malzenstwo i rodzina.

1.1. Wspólczesne poglady na malzenstwo i rodzine.
1.1.1. Wybrane definicje malzenstwa i rodziny.
1.1.2. Malzenstwo i rodzina w aspekcie najnowszych badan.
1.2. Czynniki warunkujace relacje malzenskie.
1.2.1. Czynniki warunkujace zdrowe relacje malzenskie.
1.2.2. Czynniki zaburzajace zdrowe relacje malzenskie.


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan.

2.1. Cel i przedmiot badan.
2.2. Problem glówny i problemy szczególowe.
2.3. Hipotezy badawcze.
2.4. Zmienne i wskazniki.
2.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.6. Organizacja i przebieg badan.
2.7. Charakterystyka badanej grupy.


Rozdzial 3
Analiza wyników badan.

3.1. Analiza wyników badan wlasnych.
3.2. Weryfikacja hipotez.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>