Bajkoterapia w pracy nauczyciela dzieci 5 letnich w przedszkolu

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………….5

Rozdział I
Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego…………. 7
1.2. Poziom rozwoju funkcji poznawczych ………….11
1.3. Poziom rozwoju emocjonalno-społecznego ………….15

Rozdział II
Cele i zadania edukacji przedszkolnej

2.1. Zadania i funkcje edukacji przedszkolnej…………. 22
2.2. Treści programowe edukacji przedszkolnej…………. 25
2.3. Nauczyciel i jego rola w edukacji przedszkolnej ………….28

Rozdział III
Elementy bajkoterapii w pracy nauczyciela przedszkola

3.1. Znaczenie bajki w życiu dziecka…………. 32
3.2. Pojęcie i charakterystyka bajek terapeutycznych ………….35
3.3. Korzyści wynikające z zastosowania bajkoterapii…………. 38

Rozdział IV
Koncepcja metodologiczna badań własnych

4.1. Charakterystyka badań i ich cele…………. 42
4.2. Problematyka badań ………….43
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………. 43
4.4. Charakterystyka terenu badań i populacji generalnej…………. 45

Rozdział V
Analiza wyników badań własnych

5.1. Stosowane elementy bajkoterapii w pracy z dziećmi ………….47
5.2. Wykorzystane pomoce podczas stosowania elementów bajkoterapii…………. 49
5.3. Zachowania towarzyszące dzieciom podczas stosowania elementów bajkoterapii ………….51
5.4. Emocje przejawiane przez dzieci podczas stosowania elementów bajkoterapii………….52
5.5. Stymulacja rozwoju dziecka poprzez elementy bajkoterapii ………….54
5.5.1. Stymulacja emocjonalnego rozwoju dziecka poprzez elementy bajkoterapii………….55
5.5.2. Stymulacja społecznego rozwoju dziecka poprzez elementy bajkoterapii………….55
5.5.3. Stymulacja moralnego rozwoju dziecka poprzez elementy bajkoterapii………….56
5.5.4. Stymulacja poznawczego rozwoju dziecka poprzez elementy bajkoterapii………….57
5.6. Metryczka ………….58

Zakończenie…………. 61
Bibliografia…………. 63
Spis aneksów…………. 65
Wykaz tabel…………. 65
Wykaz wykresów ………….66
Aneks ………….67

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z części teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej zostały wyodrębnione trzy rozdziały i kilka podrozdziałów.

W pierwszym rozdziale ujęta została charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozdział drugi zawiera cele i zadania edukacji przedszkolnej.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały elementy metody bajkoterapii w pracy nauczyciela przedszkola.

Rozdział czwarty i piąty stanowi część badawczą.

W czwartym rozdziale zostały omówione: cel oraz problematyka badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, przebieg badań, oraz opis terenu badań własnych.

Piąty rozdział zawiera natomiast analizę problemu głównego i problemów szczegółowych.
Na końcu pracy została ujęta bibliografia, spis aneksów, wykaz tabel, wykaz wykresów, oraz aneks w którym został zawarty kwestionariusz ankiety.