Bankowośćelektroniczna na przykładzie Kredyt Bank S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Bankowośćelektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji usług bankowych

1.1. Wpływ technologii na rozwój bankowosci……….. 5
1.2. Rozwój bankowosci elektronicznej i jego determinanty……….. 8
1.3. Istota bankowosci elektronicznej……….. 10


Rozdzial 2.
Rodzaje produktów i usług w bankowosci elektronicznej

2.1. Bankowośćinternetowa ………..13
2.2. Bankowośćtelefoniczna……….. 14
2.3. Bankowośćdomowa i korporacyjna……….. 17
2.4. Bankowośćterminalowa……….. 18
2.5. Karty platnicze ………..24


Rozdzial 3.
Analiza oferty bankowosci elektronicznej Kredyt Banku S.A.

3.1. Kanały dostepu i wymagania techniczne……….. 33
3.2. Dostepne produkty i uslugi ………..36
3.3. Bezpieczeństwo……….. 38


Zakończenie ………..42
Spis literatury……….. 44
Spis tabel i rysunków……….. 46


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII