Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników

1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7
1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9
1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11
1.3.1 Halas……… 11
1.3.2 Oswietlenie……… 13
1.3.3 Mikroklimat……… 17


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ

2.1. Krótko o firmie ………19
2.2. Struktura organizacyjna……… 22
2.3. Organizacja produkcji ………25
2.3.1. Proces produkcyjny ………25
2.3.2. Park maszynowy ………29
2.3.3. Asortyment produkcyjny ………34


Rozdzial 3.
Projekt usprawnienia warunków pracy w przedsiębiorstwie

3.1. Zidentyfikowanie problemów……… 35
3.2. Propozycje wprowadzenia usprawnien w przedsiębiorstwie………40
3.2.1 Klimatyzacja……… 40
3.2.2 Siedziska……… 41
3.2.3 Oswietlenie ………44
3.2.4 Regaly wysokiego skladowania ………46


Zakończenie ………51
Literatura: ………53
Spis rysunków:……… 55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>