Finansowe podstawy rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firmy XYZ

23 czerwca 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział 1
Warunki funkcjonowania mikro przedsiębiorstw w Polsce

1.1.Pojęcie mikro przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu ……….3
1.2.Znaczenie mikro przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarczym Polski………. 6
1.3.Zasady opodatkowania mikro przedsiębiorstw w Polsce………. 6

Rozdział 2
Istota i źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw

2.1. Kapitał własny ……….11
2.2. Kapitał obcy ……….13
2.2.1.Kredyty ……….13
2.2.2. Leasing ……….18
2.2.3. Pożyczki, mikropożyczki i dotacje ze źródeł poza bankowych………. 21
2.2.4. Faktoring ……….27
2.2.5. Inne instrumenty ……….30

Rozdział 3
Finansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie firmy „XYZ”

3.1. Charakterystyka i zakres działalności firmy „XYZ” ……….33
3.2. Rozwój mikroprzedsiębiorstwa „XYZ” wspomagany poprzez wybrane źródła finansowania………. 37

Zakończenie………. 44
Spis stron internetowych………. 45
Spis tabel ……….46
Spis rysunków………. 47
Spis wykresów………. 48
Bibliografia………. 49