Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespołu Szkół w XYZ 4.18/5 (22)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział 1.
Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

1.1 Instrumenty finansowania oświaty………..4
1.2 Standardy oświatowe………..8
1.3 Bon oświatowy………..11
1.4 Edukacja zadanie własne Jednostki Samorządu Terytorialnego………..16


Rozdział 2.
Charakterystyka podstawy programowej.

2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29
2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40
2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doświadczeń nauczycieli………..45


Rozdział 3.
Wielopłaszczyznowa współpraca szkoły z różnymi środowiskami na przykładzie Zespołu Szkół w XYZ

3.1 Środowisko szkolne………..49
3.2 Udział rodziców w życiu szkoły ………..54
3.2 Współpraca z instytucjami lokalnymi………..60
3.3 Wydarzenia kulturalne………..64


Rozdział 4.
Metodologia badań własnych.

4.1 Przedmiot i cele badań………..71
4.2 Charakterystyka terenu badań i dobór grupy badawczej………..76


Zakończenie………..90
Bibliografia………..92
Spis tabel i wykresów………..94
Ankieta………..96


Oceń