Innowacyjne formy zatrudniania osób przebywajacych na urlopach wychowawczych 4.41/5 (44)Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie

1.1. Elastycznosc zatrudnienia ………… 4
1.2. Innowacyjne formy zatrudniania pracowników………… 5
1.3. Prawne uwarunkowania pobytu na urlopie wychowawczym………… 7


Rozdzial 2.
Telepraca forma godzenia zycia zawodowego i rodzinnego

2.1. Telepraca, aspekty prawne ………… 13
2.2. Telepraca , zalety i wady………… 18
2.3. Umowa o teleprace ………… 20


Rozdzial 3.
BHP pracownika

3.1. Ergonomia na stanowisku pracy telepracownika………… 26
3.2. Badania lekarskie ………… 28
3.3. Zasady szkolenia w zakresię BHP………… 29
3.4. Wypadki przy pracy ………… 32


Zakończenie ………… 34
Bibliografia………… 35
Wykaz zalaczników ………… 37

Oceń