Inwestowanie na rynku nieruchomości w Polsce przez inwestorów indywidualnych. 4.56/5 (9)

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp…………..4

Rozdział I
Pojęcie inwestowania

1.1. Definicja inwestowania …………..6
1.2. Najpopularniejsze aktywa inwestycyjne …………..9
1.2.2. Obligacje …………..10
1.2.3. Akcje………….. 12
1.2.4. Udziały w funduszach inwestycyjnych …………..14
1.2.5. Nieruchomości………….. 15
1.3. Inwestowanie w nieruchomości a posiadanie mieszkania na użytek własny………….. 16

Rozdział II
Nieruchomość jako inwestycja

2.1. Najważniejsze czynniki w otoczeniu inwestycyjnym na rynku nieruchomości…………..20
2.2. Instrumenty finansowe na rynku nieruchomości …………..28
2.3. Rentowność inwestycji w nieruchomości …………..29

Rozdział III
Rodzaje nieruchomości inwestycyjnych

3.1. Mieszkanie …………..33
3.2. Pokój hotelowy …………..35
3.3. Lokal użytkowy …………..35
3.4. Grunty …………..35
3.5. Nieruchomość zagraniczna …………..36
3.6. Crowdfunding nieruchomości………….. 36

Rozdział IV
Inwestycja w mieszkanie

4.1. Funkcje i rodzaje mieszkań………….. 41
4.2. Znaczenie i formy posiadania mieszkań …………..45
4.3. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle innych krajów Europy………….. 48
4.4. Szczególne formy posiadania mieszkań w Polsce………….. 53
4.4.1. Spółdzielnie mieszkaniowe………….. 53
4.4.2. Mieszkalnictwo społeczne…………..55
4.4.3.Mieszkania własnościowe …………..56

Rozdział V
Analiza ekonomiczna: czynsz wynajmu a rata kredytu hipotecznego

5.1. Zalety i wady mieszkań czynszowych w stosunku do własnych …………..58
5.2. Symulacja finansowa: czynsz a rata kredytu w perspektywie czasowej …………..61

Zakończenie………….. 70
Bibliografia………….. 71
Spis tabel i rysunków …………..75

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie