Kierunki zmian w rozmiarach i strukturze zatrudnienia w rolnictwie


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola zatrudnienia w gospodarce narodowej

1.1 Pojecie i struktura zatrudnienia
1.1.1. Praca i zatrudnienie – przeglad definicji
1.1.2. Od niewolnictwa do prawnego stosunku pracy – historyczne formy pracy
1.1.3. Struktura zatrudnienia
1.2. Zmiany w rozmiarach zatrudnienia w gospodarce
1.2.1. Zatrudnienie w Polsce do 1989 roku
1.2.2. Polityka spoleczna w latach 1990-2001
1.2.3. Polski rynek pracy w XXI wieku
1.3. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.1. Sektory i wiodace kierunki polskiej gospodarki
1.3.2. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.3. Glówne obszary zatrudnienia pracowników


Rozdzial 2.
Ocena zmian pracujacych w rolnictwie

2.1. Cechy szczególne zatrudnionych w rolnictwie
2.1.1. Aktywnosc zawodowa ludnosci wiejskiej w Polsce
2.2. Zmiany w rozmiarach i strukturze w rolnictwie
2.2.1. Charakterystyka struktury obszarowej gospodarstw rolnych
2.2.2. Charakterystyka gospodarstw o róznych uwarunkowaniach rozwoju
2.3. Wydajnosc i wynagrodzenie pracujacych w rolnictwie
2.3.1. Produkcja roslinna
2.3.2. Produkcja zwierzeca
2.3.3. Sytuacja dochodowa ludnosci wiejskiej


Rozdzial 3.
Polityka zatrudnienia w rolnictwie

3.1. Zalozenia polityki i zmiany zatrudnienia w rolnictwie w okresie przelomowym
3.1.1. Podstawowe zalozenia polityki zatrudnienia
3.1.2. Statystyczne zmiany zatrudnienia w polskim rolnictwie w latach 2005-2009
3.2. Zalozenia polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej
3.2.1. Podstawowe dokumenty dotyczace zatrudnienia w UE
3.2.2. Zalozenia Wspólnej Polityki Rolnej
3.2.3. Program SAPARD – przypadek Polski
3.3. Kierunki doskonalenia polityki rynku pracy w Polsce
3.3.1. Program promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia
3.3.2. Aktywizacja dlugotrwale bezrobotnych
3.3.3. Aktywizacja zawodowa mlodziezy
3.3.4. Aktywne programy rynku pracy


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>