Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologiczne zalozenia badania

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Przedmiot i cel badan
1.3 Problematyka badawcza
1.4 Hipotezy badawcze
1.5 Aparatura pojeciowa
1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej
1.7 Dobór próby badawczej


Rozdzial 2.
Opracowanie badan

2.1 Tresci dotyczace kibiców pilki noznej w Gazecie Wyborczej w świetle badan wlasnych
2.2 Prezentacja wyników ankiety
2.2.1 Charakterystyka badanej populacji
2.2.2 Wizerunek kibica w mediach wg badanych
2.2.3 Profil kibica wg badanych
2.2.4 Agresja na polskich stadionach wg badanych
2.2.5 Stosunek badanych do pilki noznej
2.2.6 Weryfikacja hipotez


Zakończenie
Bibliografia
Źródła internetowe
Spis wykresów
Spis tabel
Aneksy
Ankieta


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>