Merchandising w aspekcie formowania strategii marketingowej w firmie handlowej


Wstęp…………3

Rozdzial I
Polityka marketingowa przedsiebiorstw handlowych…………5

1.1. Struktura handlu detalicznego
1.2. Kształtowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym
1.3. Polityka cenowa przedsiebiorstw handlowych
1.4. Merchandising w funkcjonowaniu handlu


Rozdzial II
Tendencja rozwoju i zmiany w handlu detalicznym…………42

2.1. Pozycja handlu detalicznego na swiecie
2.2. Rozwój centów handlowych w Europie
2.3. Kierunki zmian w handlu detalicznym w Polsce


Rozdzial III
Znaczenie merchandisingu w realizacji działalności marketingowej przedsiebiorstw detalicznych

3.1. Zróznicowanie strategii marketingowych przedsiebiorstw handlowych w Polsce…………60
3.2. Kształtowanie programów merchandisingowych
3.3. Sposoby realizacji dzialan merchandisingowych
3.4. Realizacja programów promocji uzupelniajacej


Zakończenie…………116
Bibliografia
Spis tabel