Metody i srodki ochrony systemów operacyjnych. 4.12/5 (25)

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I.
Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa

1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6
1.3. Zasady rachunkowości……….9
1.4. Znaczenie rachunkowosci w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17


Rozdział II.
Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie

2.1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23
2.2. Efektywność ekonomiczna w procesię gospodarowania……….30
2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzedzie racjonalizujace decyzje przedsiębiorstwa……….35
2.4. Controlling w sterowaniu ekonomika przedsiębiorstwa……….50


Rozdział III.
Glówne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym

3.1. Zagadnienia procesu rozwiazywania problemów decyzyjnych……….56
3.2. Organizacja procesu decydowania……….62
3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji……….62
3.2.2. Rozwiazywanie problemów firmy……….64
3.2.3. Procedury decydowania……….67
3.3. Regulacja procesów ekonomicznych……….71


Zakończenie……….75
Bibliografia……….78

Oceń