Metody i srodki ochrony systemów operacyjnych.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa

1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6
1.3. Zasady rachunkowości……….9
1.4. Znaczenie rachunkowosci w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17


Rozdzial II.
Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie

2.1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23
2.2. Efektywność ekonomiczna w procesię gospodarowania……….30
2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzedzie racjonalizujace decyzje przedsiębiorstwa……….35
2.4. Controlling w sterowaniu ekonomika przedsiębiorstwa……….50


Rozdzial III.
Glówne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym

3.1. Zagadnienia procesu rozwiazywania problemów decyzyjnych……….56
3.2. Organizacja procesu decydowania……….62
3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji……….62
3.2.2. Rozwiazywanie problemów firmy……….64
3.2.3. Procedury decydowania……….67
3.3. Regulacja procesów ekonomicznych……….71


Zakończenie……….75
Bibliografia……….78

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>