Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing


Wstęp…………3

Rozdzial I
Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym

1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5
1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18
1.3. Motywowanie do pracy…………26


Rozdzial II
Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej

2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36
2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41
2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44
2.4. Przeciwdzialanie zjawisku mobbingu…………54


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan…………60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………66
3.4. Przebieg i organizacja badan…………71


Rozdzial IV
Zjawisko mobbingu w świetle badan wlasnych…………78

Zakończenie i wnioski…………112
Bibliografia…………122
Zalacznik………… 126


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>