Próba monografii ogniska opiekunczego nr XYZ miejskiego osrodka pomocy społecznej w XYZWstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka ogniska opiekunczo wychowawczego XYZ.

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego nr XYZ.
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego.
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska.
1.4 Wspólpraca z instytucjami.
1.5 Cele i zadania ogniska.
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców.
1.7 Obowiazki wychowawców Ogniska Opiekunczego XYZ w XYZ.
1.8 Plan pracy ogniska.
1.9 Zajecia powtarzajace się okresowo.
1.10 Charakterystyka rodzin, które posylaja swoje dzieci do ogniska XYZ.
1.11 Diagnoza dziecka oraz plan indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka.
1.12 Moja wspólprac z ogniskiem.


Rozdzial II.
Metodologia wlasnych prób badawczych

2.1 Przedmiot badan i problemy badawcze.
2.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.3 Miejsce i przebieg badan.


Rozdzial III.
Opracowanie wyników badan

3.1 Kompetencja zalozen i celów, jakie posiada ognisko w swym programie i regulaminie wobec dzieci uczeszczajacych do placówki.


Zakończenie
Bibliografia
Aneksy