Proces modernizacji procesu produkcyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp………….5

Rozdział I
Przegląd literatury w zakresie produkcji

1.1 Istota i funkcje zarządzania produkcją…………. 7
1.2 Typy produkcji i procesów ………….11
1.3 Tradycyjne podejście do zarządzania produkcją (funkcjonalne) ………….14
1.4 Specyfika zarządzania procesowego ………….17
1.5 System zarządzania produkcją ………….21


Rozdział II
Badania własne

2.1 Opis badanego przedsiębiorstwa ………….24
2.2 Wybór celu i przedmiotu badania ………….28
2.3 Rejestracja stanu faktycznego (technika kartowania)…………. 31
2.4 Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego ………….35
2.5 Projekt modernizacji procesu…………. 37


Rozdział III
Analiza wpływu modernizacji na przebieg procesu

3.1 Wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia ………….39
3.2 Karta procesu ………….50
3.3 Technika kartowania, a przebieg procesu produkcyjnego ………….53
3.4 Etapy krytycznej analizy i oceny przebiegu procesu produkcyjnego…………. 53


Rozdział IV
Podsumowanie

4.1 Korzyści z usprawnienia ………….58
4.2 Wnioski własne ………….59


Bibliografia ………….60
Spis tabel…………. 63
Spis rysunków……….. 63
Streszczenie…………. 64
Summary ………….65

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.