Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „FILIPINKA” Wytwórnia wód gazowanych 4.41/5 (22)

5 marca 2019 Off Przez administrator


1. Wprowadzenie ……….4

2. Informacje o firmie

2.1 Nazwa ……….5
2.2 Status prawny ……….5
2.3 Historia działalności………. 5
2.4 Kapitał założycielski………. 6
2.5 Dane o właścicielach ……….6


3. Opis planowanego przedsięwzięcia

3.1 Cele firmy, cele biznes planu ……….6
3.2 Lokalizacja………. 7
3.3 Obecny stopień zaawansowania, dalsze fazy projektu………. 7
3.4 Zatrudnienie ……….7


4. Opis procesu produkcji………. 8

5. Analiza marketingowa.

5.1 Produkt………. 9
5.2 Odbiorcy ……….10
5.3 Dostawcy ……….10
5.4 Opakowanie ……….10
5.5 Konkurencja ……….11
5.6 Cena ……….11


6. Analiza SWOT ……….11

7. Analiza finansowa projektu.
7.1 Założenia do obliczeń finansowych……….. 13
7.2 Poniesione nakłady inwestycyjne………. 13
7.3 Podatek dochodowy od zysku ……….14
7.4 Przychody ze sprzedaży………. 14
7.5 Obciążenia z tytułu kredytu w okresie kredytowania (w złotych)………. 15
7.6 Przeznaczenie kredytu………. 15
7.7 Koszty bezpośrednie działalności………. 15
7.8 Koszty pośrednie zakładu ……….16


8. Analiza finansowa wariant I ……….17

9. Analiza finansowa wariant II………. 23

Oceń