Rola negocjacji i rozwiazywanie konfliktów w procesię mediacji


Wstęp……….5

Rozdzial I
Komunikacja i konflikty interpersonalne

1. Zasady komunikacji interpersonalnej……….8
1.1 Cechy i elementy komunikowania……….9
1.2 Komunikacja werbalna……….11
1.3 Komunikacja niewerbalna……….12
2. Konflikty interpersonalne……….15
2.1 Rodzaje konfliktów……….16
2.2 Działania w sytuacji konfliktu……….20
2.3 Procedury rozwiazywania konfliktów……….21


Rozdzial II
Negocjacja w procesię mediacji

1. Pojecie negocjacji……….24
2. Istota negocjacji……….25
3. Typowe strategie negocjacyjne……….26
3.1 Negocjacje pozycyjne……….29
3.2 Negocjacje rzeczowe……….32
4. Warunki skutecznych negocjacji……….35
5. Czynniki decydujace o skutecznosci negocjacji……….35
6. Typy negocjatorów……….36
7. Pozytywna autoprezentacja……….37
7.1 Skladniki pozytywnej autoprezentacji……….40
7.2 Pierwsze wrazenie……….40


Rozdzial III
Mediacja a rozwiazywanie konfliktów

1. Pojecie mediacji……….43
2. Udział mediatora……….45
3. Charakterystyka mediatora……….46
4. Przebieg mediacji……….50
5. Ugoda mediacyjna……….53
6. Koszty mediacji cywilnej i karnej……….54
7. O trzynastu rolach mediatora……….55


Rozdzial IV
Opisy przypadków negocjacji i mediacji

Zakończenie……….75
Bibliografia……….78
Spis rysunków……….80


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>