Ryzyko kredytowe – sposoby jego ograniczania


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i funkcje banków.

1.1. Pojecie i struktura rynku finansowego………6
1.2. Instrumenty rynku finansowego………13
1.3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym………17
1.4. Rola i przedmiot działalności banków………24

Rozdzial II
Operacje bankowe

2.1. Rodzaje produktów (uslug) bankowych………31
2.2. Kredyty………36
2.3. Depozyty………42
2.4. Uslugi finansowe ………45

Rozdzial III
Ryzyko kredytowe i bankowe.

3.1. Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa ………51
3.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym ………56
3.3. Zabezpieczenia kredytów ………59
3.4. Sposoby ograniczania ryzyka bankowego………65

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cel i przedmiot badan ………70
4.2. Problemy i hipotezy badawcze ………74
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………77
4.4. Charakterystyka terenu badan i populacji badawczej………80

Rozdzial V
Analiza i ocena ryzyka kredytowego w finansowaniu działalności gospodarczej na lokalnym rynku

5.1. Lokaty ………85
5.2. Zabezpieczenia ………88
5.3. Rachunki bankowe ………91
5.4. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe ………95

Podsumowanie i Wnioski ………100
Bibliografia……… ………102
Spis rysunków………106
Spis tabel………106


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>