Strategia inwestycyjna przedsiebiorstw na rynku papierów warosciowych. 4.3/5 (23)


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka i definicja papierów watosciowych

1.1. Pojecie i rodzaj papierów wartosciowych………. 5
1.2. Rynek papierów wartosciowcych i jego miejsce w gospodarce narodowej
1.3. Oferta publiczna i niepubliczna papierów wartosciowych ……….13

Rozdzial II
Strategie inwestycyjne opierajace się na instrumentach pochodnych

2.1. Podstawowe strategie inwestycyjne ……….19
2.2. Strategie inwestycyjne wykorzystujace kontakty futures i forward………. 23
2.3. Kontrakty SWAP………. 26
2.3.1. Swapy pierwszej generacji………. 26
2.3.2. Swapy drugiej generacji………. 28
2.5. Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje

Rozdzial III
Ryzyko inwestycyjne na ryku papierów wartosciowch

3.1. Pojecie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego………. 35
3.2. Najwieksze katastrofy finansowe………. 38
3.3. Przyczyne katastrof finansowych ……….40

Zakończenie ……….43
Biblografia ……….44
Spis tabel ……….45


Oceń