Strategia inwestycyjna przedsiebiorstw na rynku papierów warosciowych.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka i definicja papierów watosciowych

1.1. Pojecie i rodzaj papierów wartosciowych………. 5
1.2. Rynek papierów wartosciowcych i jego miejsce w gospodarce narodowej
1.3. Oferta publiczna i niepubliczna papierów wartosciowych ……….13

Rozdzial II
Strategie inwestycyjne opierajace się na instrumentach pochodnych

2.1. Podstawowe strategie inwestycyjne ……….19
2.2. Strategie inwestycyjne wykorzystujace kontakty futures i forward………. 23
2.3. Kontrakty SWAP………. 26
2.3.1. Swapy pierwszej generacji………. 26
2.3.2. Swapy drugiej generacji………. 28
2.5. Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje

Rozdzial III
Ryzyko inwestycyjne na ryku papierów wartosciowch

3.1. Pojecie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego………. 35
3.2. Najwieksze katastrofy finansowe………. 38
3.3. Przyczyne katastrof finansowych ……….40

Zakończenie ……….43
Biblografia ……….44
Spis tabel ……….45


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>