Uwarunkowania lokalizacyjne centrów logistycznych średniej wielkości oraz opłacalność ich stosowania dla produktów objętościowych na przykładzie firmy URSA 5/5 (1)

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Uwarunkowania działalności centrów logistycznych w literaturze przedmiotu

3.1 Pojęcie i przedmiot działania centrów logistycznych……….. 5
3.2 Przestrzeń geograficzna i jej ograniczenia ………..10
3.3 Uwarunkowania lokalizacyjne działalności usługowej ………..11
3.3.1 Plany zagospodarowania przestrzennego……….. 11
3.3.2 Infrastrukturalne uwarunkowania lokalizacyjne………… 12
3.3.3 Otoczenie makro- i mikroekonomiczne………… 12
3.4 Lokalizacja centrów logistycznych ………..13


Rozdział 2
Metody badań i źródła informacji stosowane w pracy

3.1 Model heurystyczny ………..18
3.2 Metoda niehierarchicznej analizy skupień……….. 21
3.3 Analiza statystyczna ………..21
3.4 Metody empiryczne ………..23
3.5 Źródła informacji statystycznych……….. 24


Rozdział 3
Wpływ lokalizacji na działalność firmy produkcyjnej URSA

3.1 Historia firmy i uwarunkowania lokalizacyjne……….. 25
3.1.1 Czynniki formalno-prawne……….. 26
3.1.2 Warunki przestrzenno-środowiskowe ………..27
3.1.3 Otoczenie makro- i mikroekonomiczne……….. 27
3.1.4 Infrastruktura……….. 30
3.2 Struktura organizacyjna i działalność ………..31
3.3 Rodzaje usług świadczonych przez firmę……….. 33
3.3.1 Gospodarka magazynowa……….. 33
3.3.2 Systemy obsługi klientów i dystrybucji……….. 33
3.4 Ocena wpływu lokalizacji firmy ursa na wielkość obrotu gospodarczego firmy i otoczenia mikroekonomicznego ………..33


Rozdział 4
Wpływ lokalizacji centrum logistycznego na obsługę klienta oraz jego opłacalność w oparciu o produkty firmy URSA

4.1 Czynniki stymulujące zmiany w firmie URSA……….. 35
4.2 Metoda środka ciężkości – obliczenia ………..36
4.3 Oceny lokalizacji ………..39
4.4 Możliwości inwestycyjne wybranych lokalizacji……….. 47
4.5 Analizy ABC wybranych lokalizacji ………..53
4.6 Systemy pakowania produktów firmy ursa i warunki dostaw ………..57
4.7 Porównanie efektywności 2-óch rozwiązań (3 magazyny regionalne a 1 magazyn centralny)……….. 59
4.8 Sprawdzenie wykonalności realizacji zamówienia ………..61


Podsumowanie i wnioski……….. 64
Literatura ………..66
Spis tabel ………..67
Spis rysunków……….. 68
Fotografie ………..69

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie