Efektywność motywowania do pracy w oparciu o oceny i opinie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4/5 (3)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………. 4

Rozdział I
Motywowanie jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

1.1. Istota motywacji i motywowania………. 6
1.2. Koncepcje motywacji………. 9
1.3. Modele motywowania………. 18
1.4. System motywowania w przedsiębiorstwach………. 23

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników do pracy

2.1. Formy i sposoby motywowania pracowników………. 33
2.2. Płace jako materialny czynnik motywacyjny………. 38
2.3. Nagrody i kary jako narzędzia motywacyjne………. 42
2.4. Motywowanie a efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa………. 48

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań………. 52
3.2. Problemy badawcze………. 54
3.3. Metody i techniki badawcze………. 56
3.4. Przebieg i organizacja badań………. 60

Rozdział IV
Diagnoza systemu motywowania pracowników w wybranej firmie

4.1. Charakterystyka firmy………. 62
4.2. Zalety i wady motywowania do pracy w opinii pracowników………. 68
4.3. System motywowania w ocenie kierownictwa………. 89

Podsumowanie. wnioski z badań………. 99
Piśmiennictwo………. 104
Aneks………. 107

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie