Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy


Wstęp……….4

Rozdział I.
Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7

1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7
1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25
1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO
9001:2000 ……….31
1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43


Rozdział II.
Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52

2.1 Kryteria wyboru i specyfikacja wdrażania systemu jakości
………. 52
2.2 Prace wstępne-procedura wdrażania………. 63
2.3 Projektowanie i wdrażanie systemu ……….67
2.4 Nadzór nad wdrażanym systemem jakości ……….72
2.5 Certyfikacja ……….76
2.6 Problemy we wdrożeniu systemu jakości ……….84


Rozdział III.
Specyfika zarządzania jakością usług spedycyjnych
………. 89

3.1 Charakterystyka rynku firm spedycyjnych ……….89
3.2 Jakość w przedsiębiorstwach spedycyjnych ……….91
3.3 Klasyfikacja usług spedycyjnych………. 98


Rozdział IV.
Wdrażanie systemu jakości w firmie xyz ……….102

4.1 Prezentacja firmy xyz ……….102
4.2 Wdrażanie systemu jakości w firmie xyz ……….112

Podsumowanie i wnioski ……….129
Bibliografia ……….134
Spis rysunków ……….139
Załączniki………. 140

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>