Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I.
Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10
3. Zasady controllingu………..14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15
5. Controlling, a kontrola………..19


Rozdział II
Specyfika banku i jego wpływ na controlling.

1. Istota controllingu bankowego………..21
2. Skladniki systemu controllingu………..22
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32


Rozdział III
Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu

1. Charakterystyka banku PKO BP………..40
2. Działalność PKO Bank Polski………..42
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku………..43


Rozdział IV
Funkcjonowanie controllingu w banku PKO.

1. Proces kontroli w PKO BP………..46
2. Szczególowa analiza kosztów………..48
3. Uwarunkowania dalszego rozwoju PKO BP S.A………..60


Zakończenie………..63
Bibliografia………..66
Spis tabel………..68
Spis rysunków………..69
Spis wykresów………..70