Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10
3. Zasady controllingu………..14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15
5. Controlling, a kontrola………..19


Rozdzial II
Specyfika banku i jego wpływ na controlling.

1. Istota controllingu bankowego………..21
2. Skladniki systemu controllingu………..22
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32


Rozdzial III
Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu

1. Charakterystyka banku PKO BP………..40
2. Działalność PKO Bank Polski………..42
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku………..43


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku PKO.

1. Proces kontroli w PKO BP………..46
2. Szczególowa analiza kosztów………..48
3. Uwarunkowania dalszego rozwoju PKO BP S.A………..60


Zakończenie………..63
Bibliografia………..66
Spis tabel………..68
Spis rysunków………..69
Spis wykresów………..70


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>