Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10
3. Zasady controllingu………..14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15
5. Controlling, a kontrola………..19


Rozdzial II
Specyfika banku i jego wpływ na controlling.

1. Istota controllingu bankowego………..21
2. Skladniki systemu controllingu………..22
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32


Rozdzial III
Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu

1. Charakterystyka banku PKO BP………..40
2. Działalność PKO Bank Polski………..42
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku………..43


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku PKO.

1. Proces kontroli w PKO BP………..46
2. Szczególowa analiza kosztów………..48
3. Uwarunkowania dalszego rozwoju PKO BP S.A………..60


Zakończenie………..63
Bibliografia………..66
Spis tabel………..68
Spis rysunków………..69
Spis wykresów………..70


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>