Wykorzystanie środków unijnych w zwalczaniu alkoholizmu w Polsce


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Istota funduszy europejskich

1.1 Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finansowe ……….. 5
1.2. Fundusze strukturalne na lata 2007–2013……….. 9
1.3 System wdrazania funduszy europejskich na lata 2007–2013 ……….. 15
1.4 Programy operacyjne ……….. 19


Rozdzial II.
Fundusze unijne z europejskiego funduszu społecznego na rzecz zwalczania alkoholizmu w Polsce.

2.1. Unia Europejska wobec polityki przeciwdziałania alkoholizmowi……….27
2.2. Wsparcie dla osób wykluczonych spolecznie z Europejskiego Funduszu Spolecznego……….33
2.3. Program Kapital Ludzki Wsparcie w zwalczaniu alkoholizmu w Polsce……….38
2.3.1. Program Operacyjny Kapital Ludzki, dotyczacy zwiększenia dostepnosci wsparcia dla osób wykluczonych spolecznie w ramach PO KL……….38
2.4. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego na rzecz zwalczania alkoholizmu w Polsce……….44


Rozdzial III.
Diagnoza zjawiska alkoholizmu w Gdyni.

3.1. Rynek alkoholowy w Gdyni……….45
3.2. Interwencje, pomoc osobom z problemem alkoholowym……….48
3.3. Organizacje i placówki realizujace zadania z zakresu profilaktyki uzaleznienia od alkoholu……….57
3.4. Dostepnosc do leczenia i formy terapii……….64


Rozdzial IV.
Realizacja programów wspólfinansowanych ze środków unijnych w zwalczaniu alkoholizmu na terenie miasta Gdyni.

4.1. Zadania miasta Gdyni i organizacji na rzecz zwalczania alkoholizmu……….69
4.2. Lokalne programy profilaktyki i pomocy osobom uzaleznionym od alkoholu wspólfinansowane ze środków unijnych……….72
4.3. System monitorowania procesu realizacji wykorzystania środków unijnych w zwalczaniu alkoholizmu na terenie miasta Gdyni……….84


Zakończenie……….85
Literatura……….87
Spis rysnków i tabel……….90


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>