Zjawisko prostytucji doroslych kobiet.

 


Wstęp…………2

Rozdzial 1
Zjawisko prostytucji w świetle literatury

1.1. Definicja i rodzaje prostytucji………… 4
1.2. Przyczyny i motywy prostytucji …………12
1.3. Skala zjawiska prostytucji doroslych kobiet w Polsce………… 18
1.4. Psychospołeczne nastepstwa prostytucji………… 21


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan …………26
2.2. Pytania badawcze …………27
2.3. Metody, narzedzia i techniki badawcz………… 30
2.4. Organizacja i teren badan………… 32


Rozdzial 3
Wyniki badan
3.1. Prezentacja uzyskanych wyników………… 34

3.2. Omówienie wyników………… 44
3.3. Wnioski …………47


Podsumowanie…………49
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>