Zjawisko przemocy wśród uczniów szkól srednich na przykładzie technikum ekonomiczno-handlowego w Poznaniu.


Wstęp.

Rozdzial 1
Zjawisko przemocy w świetle literatury.

1.1. Przemoc: z historii zjawiska i pojecia.
1.2. Przyczyny przemocy.
1.3. Formy i rodzaje przemocy.
1.4. Przemoc a agresja.

Rozdzial 2
Przemoc w srodowisku szkolnym.

2.1. Specyfika przemocy w srodowisku szkolnym.
2.2. Formy przemocy w srodowisku szkolnym.
2.2.1. W relacji uczen – uczen.
2.2.2. W relacji uczen – nauczyciel.
2.2.3. W relacji nauczyciel – uczen.
2.3. Wpływ przemocy szkolnej na środowisko pozaszkolne.

Rozdzial 3
Skala przemocy w srodowisku szkolnym.

3.1. Problem kryteriów oceny przemocy wśród uczniów.
3.2. Formy przemocy a kryteria jej pomiaru.
3.3. Skala przemocy wśród uczniów – jej kryteria.

Rozdzial 4
Zalozenia badan wlasnych.

4.1. Problem badawczy.
4.2. Hipotezy.
4.3. Zmienne i ich wskazniki.
4.4. Metody i techniki badan.
4.5. Przebieg i organizacja badan.
4.6. Charakterystyka badanego srodowiska.
4.7. Wnioski.

Rozdzial 5
Wyniki badan wlasnych.

5.1 Skala przemocy w klasach maturalnych.
5.2 Wnioski i postulaty z badan.

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>