Zjawisko przestepczosci nieletnich w powiecie kazimierskim na podstawie danych Komendy Policji Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej

Wstęp ………… 1

Rozdzial I
Prawne aspekty przestepczosci nieletnich.

1.1. Pojecie nieletniego………… 3
1.2. Odpowiedzialnosc karna nieletniego………… 6
1.3. Kwalifikacja prawna popelnionych czynów………… 13


Rozdzial II
Srodowiskowe czynniki ryzyka przestepczego nieletnich.

2.1. Srodowisko rodzinne a przestepczosc nieletnich………… 22
2.2. Srodowisko szkolne………… 33
2.3. Rola grupy rówiesniczej………… 41


Rozdzial III
Działalność ustawowych instytucji w zapobieganiu przestepczosci nieletnich.

3.1. Zakres dzialan policji w przeciwdzialaniu przestepczosci nieletnich………… 48
3.2. Funkcjonowanie sadów rodzinnych i opiekunczych………… 65


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Przedmiot i cel badan………… 73
4.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 75
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 78
4.4. Teren badan………… 81


Rozdzial V
Przestepczosc nieletnich w świetle danych statystycznych.

5.1. Uwarunkowania zachowan przestepczych nieletnich w Powiecie kazimierskim………… 86
5.2. Rozmiary, struktura i dynamika przestepczosci nieletnich na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej………… 89
5.3. Profilaktyka wobec zjawiska przestepczosci podejmowane we współpracy ze szkolami………… 104

Podsumowanie………… 114


Bibliografia………… 116
Spis rysunków………… 122
Spis tabel………… 122
Spis wykresów………… 123
Spis zdjec…………Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>