Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.


Wstęp...........3

Rozdział I.
Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw........... 4
1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ........... 6
1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału........... 10
1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych...........14
1.5 Leasing - sposób na kapitał ...........20

Rozdział II.
Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu

2.1 Powstanie i rozwój leasingu na świecie i w Polsce........... 24
2.2 Istota i klasyfikacja leasingu........... 31
2.3 Umowa leasingu w świetle prawa polskiego........... 39
2.4 Leasing w aspekcie prawa podatkowego........... 43
2.4.1. Leasing a podatek dochodowy ...........43
2.4.2. Leasing a VAT........... 45
2.4.3. Leasing a ulgi inwestycyjne........... 47
2.5. Ekonomiczne aspekty leasingu........... 51

Rozdział III.
Działalność firmy XYZ

3.1 XYZ i jego pozycja na rynku...........54
3.2 Rodzaje produktów finansowych XYZ...........61
3.3 Umowa leasingowa w XYZ...........66
3.4 Struktura i wykorzystanie majątku i kapitałów XYZ...........70

Zakończenie...........76
Literatura........... 77
Spis tabel i rysunków ...........79
Aneks...........81

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich