Tematy Literatura

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej.


Wstęp………
3

Rozdzial I.
Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji
……… 4


Rozdzial II.
Romantycy wobec tradycji
czarnoleskiej……… 19


Rozdzial III.
Wizerunek lipy w twórczosci wspólczesnej………
42


Zakończenie………
61

Bibliografia………
63

 
Czytaj więcej

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim).

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe

II. Lebenslauf J. W. Goethe

III. Am beste Romane von J. W. Goethe

Die Leiden des jungen Werthers
Faust. Der Tragodie erster Teil
Faust. Der Tragodie zweiter Teil
Iphigenie auf Tauris
Gotz von berlichingen mit eisernen Hand
Clavigo
Egmont
Torquato Tasso
Wilhelm Meisters Lehrjahre
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden
Die Walhverwandschaften
Hermann und Dorothea
Lyrik


Literaturbibliographie

Weiterfuhrende Literatur

 
Czytaj więcej

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.


Wstęp………1

Rozdzial I
Postac artysty w literaturze od króla Dawida do
‚malarzy’ Krasickiego………3


Rozdzial II

Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8


Rozdzial III

Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’
J.A. Kisielewskiego ………13

Rozdzial IV

Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18


Rozdzial V

Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie
J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22


Rozdzial VI

‚Bogowie współczesnego Olimpu’, czyli rzecz o artyscie
z konca XX wieku ‚Idzie skaczac po górach’
J. Andrzejewskiego………28


Zakończenie………34

Bibliografia podmiotowa………36

Bibliografia przedmiotowa………37

 
Czytaj więcej

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka przyrody nieozywionej
6
1.1. Uwagi wstepne ………. 6
1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8
1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12
1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21
1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28


Rozdzial II
Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura z zakresuprzyrody nieozywionej

2.1. Kształtowanie się modelu ksiazki przyrodniczej popularnonaukowej ………. 32
2.2. Autorzy i czytelnicy ………. 50
2.3. Formy popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionejdla poszczególnych grup czytelników ………. 53
2.4. Serie wydawnicze forma popularyzacji wiedzy przyrodniczejdla dzieci i młodzieży ………. 56
2.5. Ksiazkowy model popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionej dla dzieci i młodzieży w ramach poszczególnychdyscyplin naukowych ………. 59


Rozdzial III
Wiedza o przyrodzie nieozywionej w programach szkolnych w latach 1918-1975

3.1. Lata 1918-1939 ………. 64
3.2. Lata 1945-1975 ………. 69


Rozdzial IV
Kształtowanie zagadnien z zakresu przyrody nieozywionej w nauczaniu poczatkowym

4.1. Wspólczesne tendencje w nauczaniu przyrodoznawstwa ………. 75
4.2. Cele i zadania ksztalcenia przyrodniczego ………. 80


Zakończenie ………. 86
Bibliografia ………. 88

 
Czytaj więcej

Kreacje kobiece w prozie psychologicznej Dwudziestolecia Miedzywojennego (‚Cudzoziemka’ M. Kuncewiczowa ‚Zazdrosc i medycyna’ M.Choromanski)

Wstęp ……..5

Rozdzial I……..12
Rozdzial II……..26
Rozdzial III ……..37
Rozdzial IV ……..46
Rozdzial V ……..51

Zakończenie ……..57

Bibliografia podmiotowa……..59
Biubliografia przedmiotowa……..60

 
Czytaj więcej

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych / The role of the lexicon in syntactic structures (praca w jezyku angielskim)

Introduction………2


Chapter One
The organization of grammar and insertion of lexical items……..3

Chapter Two
Subcategorization and theta role assignment ……..15


Summary……..28

References……..29

 
Czytaj więcej

Norma jezykowa


Jest to któtka praca zaliczeniowa nie poasiadajaca planu pracy


 
Czytaj więcej

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.


Rozdzial I.
Historia badan nad jezykiem

1.1 Pierwsze koncepcje……….2
1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6
1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8
1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16
1.4.1 Jezyk naturalny……….16
1.4.2 Jezyk formalny……….20

Rozdzial II.
Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu

2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22
2.1.1 Syntaktyczny model gramatyki……….23
2.2 Hilarego Putnam’a koncepcja badan nad jezykiem i jej konsekwencje……….29
2.3 Jezykoznawstwo kognitywne……….31
2.4 Jezyki formalne typu DIS a jezyki naturalne……….32
2.4.1 Projekt Denis……….34

Literatura……….39

 
Czytaj więcej

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004.


Wstęp do caloksztaltu pracy……….5

Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki
1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8
2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11
3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19
3.1. Rola miejsca ……….26
3.2. Fascynacja kobieta……….33
3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42
4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48

Czesc II: Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004

Wykaz skrótów……….62
Wstęp do bibliografii……….63
1. Bibliografia podmiotowa……….65
2. Bibliografia przedmiotowa……….69

Zakończenie……….104
Spis tablic w tekscie i aneksie……….119
Bibliografia zalacznikowa (źródła i literatura)……….121

 
Czytaj więcej

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku.


Wstęp. 5

Rozdzial 1
.Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku.

1. Fortyfikacja………..7
2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7
3. Architectura Militaris. ……….. 11
4. Starozytnosc………… 11
5. sredniowiecze………… 12
6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12
7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14
8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach Polskich. ……….. 15


Rozdzial 2.
Historia Twierdzy Modlin 1655-1939.

1. Modlin – pierwsze wzmianki………… 18
2. Potop szwedzki. ……….. 18
3. Rosjanie projektuja twierdze. ……….. 18
4. Modlin w czasach Napoleonskich. ……….. 19
5. Rosjanie w twierdzy. ……….. 20
6. Powstanie listopadowe. ……….. 20
7. Powstanie styczniowe………… 21
8. I wojna swiatowa………… 21
9. Wojna polsko-bolszewicka………… 21
10. Okres II Rzeczpospolitej………… 22


Rozdzial 3.
Rozwój i ekspansja hitleryzmu 1923-1939.

1. Hitleryzm. ……….. 24
2. Rozwój hitleryzmu 1923-1933………… 24
3. Hitleryzm 1933-1935. ……….. 25
4. Działania wojenne 1936-1938………… 25
5. Pakt Ribbentrop-Molotow………… 26


Rozdzial 4.
Polska rok 1939.

1. ‚Fall Weiss’. ……….. 29
2. Plan mobilizacyjny. Plan ‚W’. ……….. 29
3. Operacja ‚Tannenberg’ i prowokacja w Gliwicach. ……….. 30
4. Kampania wrzesniowa……….. 31

Rozdzial 5.
Gen. Wiktor Thommee. Biografia 1881-1962.

1. Obronca twierdzy Modlin………… 35


Rozdzial 6.
Szlak bojowy gen. Thommee.

1. GO Piotrków 1.IX.1939-5.IX.1939. ……….. 39
2. GO gen. Thommee 6.IX.1939-12.IX.1939. ……….. 39


Rozdzial 7.
Niemieckie sily pod Modlinem.

1. Niemieccy dowódcy. ……….. 42
2. Artyleria niemiecka………… 42
3. Lotnictwo niemieckie………… 43
4. Stosunek sil polskich i niemieckich………… 44


Rozdzial 8.
Obrona Modlina.

1. Przygotowania do obrony. ……….. 46
2. Obrona Modlina. ……….. 46
3. Odznaczenia. ……….. 60
4. Polegli. ……….. 60


Rozdzial 9.
Dalsze losy Modlina.

1. Okupacja przez Niemców………… 62
2. Modlin po wojnie. ……….. 62
3. Twierdza jako zabytek………… 62


Aneks.

1. Zdjecia………… 64
2. Mapy……….71


Zakończenie……….. 74

Bibliografia. ……….. 75

 
Czytaj więcej