Kategoria Literatura

Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej.


Wstęp………
3

Rozdzial I.
Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji
……… 4


Rozdzial II.
Romantycy wobec tradycji
czarnoleskiej……… 19


Rozdzial III.
Wizerunek lipy w twórczosci wspólczesnej………
42


Zakończenie………
61

Bibliografia………
63

 
Czytaj więcej

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim).

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe

II. Lebenslauf J. W. Goethe

III. Am beste Romane von J. W. Goethe

Die Leiden des jungen Werthers
Faust. Der Tragodie erster Teil
Faust. Der Tragodie zweiter Teil
Iphigenie auf Tauris
Gotz von berlichingen mit eisernen Hand
Clavigo
Egmont
Torquato Tasso
Wilhelm Meisters Lehrjahre
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden
Die Walhverwandschaften
Hermann und Dorothea
Lyrik


Literaturbibliographie

Weiterfuhrende Literatur

 
Czytaj więcej

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.


Wstęp………1

Rozdzial I
Postac artysty w literaturze od króla Dawida do
‚malarzy’ Krasickiego………3


Rozdzial II

Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8


Rozdzial III

Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’
J.A. Kisielewskiego ………13

Rozdzial IV

Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18


Rozdzial V

Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie
J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22


Rozdzial VI

‚Bogowie współczesnego Olimpu’, czyli rzecz o artyscie
z konca XX wieku ‚Idzie skaczac po górach’
J. Andrzejewskiego………28


Zakończenie………34

Bibliografia podmiotowa………36

Bibliografia p...

Czytaj więcej

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka przyrody nieozywionej
6
1.1. Uwagi wstepne ………. 6
1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8
1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12
1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21
1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28


Rozdzial II
Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura z zakresuprzyrody nieozywionej

2.1. Kształtowanie się modelu ksiazki przyrodniczej popularnonaukowej ………. 32
2.2. Autorzy i czytelnicy ………. 50
2.3. Formy popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionejdla poszczególnych grup czytelników ………...

Czytaj więcej

Kreacje kobiece w prozie psychologicznej Dwudziestolecia Miedzywojennego (‚Cudzoziemka’ M. Kuncewiczowa ‚Zazdrosc i medycyna’ M.Choromanski)

Wstęp ……..5

Rozdzial I……..12
Rozdzial II……..26
Rozdzial III ……..37
Rozdzial IV ……..46
Rozdzial V ……..51

Zakończenie ……..57

Bibliografia podmiotowa……..59
Biubliografia przedmiotowa……..60

 
Czytaj więcej

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych / The role of the lexicon in syntactic structures (praca w jezyku angielskim)

Introduction………2


Chapter One
The organization of grammar and insertion of lexical items……..3

Chapter Two
Subcategorization and theta role assignment ……..15


Summary……..28

References……..29

 
Czytaj więcej

Norma jezykowa


Jest to któtka praca zaliczeniowa nie poasiadajaca planu pracy


 
Czytaj więcej

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.


Rozdzial I.
Historia badan nad jezykiem

1.1 Pierwsze koncepcje……….2
1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6
1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8
1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16
1.4.1 Jezyk naturalny……….16
1.4.2 Jezyk formalny……….20

Rozdzial II.
Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu

2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22
2.1.1 Syntaktyczny model gramatyki……….23
2.2 Hilarego Putnam’a koncepcja badan nad jezykiem i jej konsekwencje……….29
2.3 Jezykoznawstwo kognitywne……….31
2.4 Jezyki formalne typu DIS a jezyki naturalne……….32
2.4...

Czytaj więcej

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004.


Wstęp do caloksztaltu pracy……….5

Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki
1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8
2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11
3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19
3.1. Rola miejsca ……….26
3.2. Fascynacja kobieta……….33
3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42
4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48

Czesc II: Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004

Wykaz skrótów……….62
Wstęp do bibliografii……….63
1. Bibliografia podmiotowa……….65
2. Bibliografia przedmiotowa……….69

Zakończenie……….104
Spis tablic w tekscie i aneksie……….119
Bibliogr...

Czytaj więcej

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku.


Wstęp. 5

Rozdzial 1
.Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku.

1. Fortyfikacja………..7
2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7
3. Architectura Militaris. ……….. 11
4. Starozytnosc………… 11
5. sredniowiecze………… 12
6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12
7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14
8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach Polskich. ……….. 15


Rozdzial 2.
Historia Twierdzy Modlin 1655-1939.

1. Modlin – pierwsze wzmianki………… 18
2. Potop szwedzki. ……….. 18
3...

Czytaj więcej

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu

1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6
1.2 Czynniki polityczne………. 9
1.3 Czynniki ideologiczne ……….13

Rozdzial II.
Istota i rodzaje systemów partyjnych

2.1 Definicja pojecia ‚system partyjny’, ‚partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17
2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18
2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. Sartoriego ……….19
2.4 Typologia systemów partyjnych wg G. Smitha ……….21
2.5 Typologia systemów partyjnych wg M. Duvergera………. 22
2.6 Systemy partyjne krajów demokratyzujacych się ……….22
2.6.1 Albania ……….22
2...

Czytaj więcej

Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Problemy ludzi starych

1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4
2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14
3. Samotnosc ………25
4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan………. 37
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44


Rozdzial III
Sytuacja zyciowa ludzi starszych w świetle badan wlasnych

1. Sytuacja zdrowotna ludzi starszych w ich samoocenie ………47
2. Sytuacja rodzinna i mieszkaniowa badanych seniorów na wsi……… 54
3. Formy aktywnosci ludzi starszych na wsi ………66


Bibliografia ………...

Czytaj więcej

Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.Wstęp……….3

Rozdzial I.
Film

1.1. Czym jest film? ……….4
1.2. Rodzaje i gatunki filmowe ……….7
1.3. Film i literatura………. 10

Rozdzial II.
Filmowe zaplecze filmu powojennego

2.1. Specyfika tworzenia utworu filmowego ……….14
2.2. Scenariusz i rezyseria ……….15
2.3. Scenografia i montaz………. 15
2.4. Muzyka filmowa………. 16

Rozdzial III.
Analiza wybranych adaptacji filmowych

3.1. ‚Dziady’ Adama Mickiewicza w rezyserii Tadeusza Konwickiego ……….17
3.2. ‚Wesele’ Stanislawa Wyspianskiego na ekranie Andrzeja Wajdy………. 20
3.3. ‚Popiól i diament’ Jerzego Andrzejewskiego w rezyserii Andrzeja Wajdy ……….23
3.4...

Czytaj więcej

Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera.I. Wstęp………… 1

II. Mloda Polska
2.1 Geneza, nazwa i zalozenie epoki ………… 2
2.2 Tendencje w sztukach plastycznych i literaturze ………… 5
2.3 Filozofia epoki………… 7

III. Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera………… 10

IV. Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera
Na Aniol Panski ………… 11
Nie wierze w nic ………… 12
Hymn do Nirwany ………… 13
W kaplicy sykstynskiej ………… 15
Koniec XIX wieku ………… 16
Profanum …………18
Na Aniol Panski …………18
Nie wierze w nic ………… 21
Hymn do Nirwany ………… 22
Ja, kiedy usta ………… 23
Lubie, kiedy kobieta ………… 24
Widok ze Swinicy do Doliny Wierchcichej ………… 25
Danae Tycjana …………27

Zakończenie ………… 29
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Satyra w Generalnym Gubernatorstwie.


Wstęp………3

Rozdzial I
Satyra okupacyjna – jej fenomen i znaczenie w okupacyjnejrzeczywistosci

1.1 Definicja, geneza oraz przejawy satyry………11
1.2 Warunki, w jakich funkcjonowala okupacyjna satyra………14
1.3 Reakcje okupanta na ostrze polskiej satyry………17
1.4 Satyra warszawska………19

Rozdzial II
Satyra uliczna i jej formy

2.1 Hasla, epigramy………26
2.2 Piosenki i formy liryczne………29
2.3 Dowcipy okupacyjne………34
2.4 Ulotki, przerabianie obwieszczen okupanta, inne formy satyry ulicznej………42
2.5 ‚Wawer’- Organizacja Malego Sabotazu………44

Rozdzial III
Konspiracyjne czasopisma satyryczne

Zakończenie………62
Bibliografia………65

 
Czytaj więcej

Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum.


Wstęp………6

Rozdzial I
Czeslaw Milosz

1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8
1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14


Rozdzial II

Mlodziez a poezja

2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Przedmiot i cel badan………27
3.2 Prooblemy badawcze………28
3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30
3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33
3.5 Przebieg badan………34


Rozdzial IV
Wyniki badan

4.1 Recepcja wiersza………35
4.2 Podsumowanie badan………39


Zakończenie………40
Bibliografia………42
Aneksy………44


 
Czytaj więcej

Czas i przestrzen w utworach Mickiewicza.


Wstęp 3

Rozdzial 1
Adam Mickiewicz – zycie i twórczosc

1.1. Rys biograficzny
1.2. Twórczosc poetycka

Rozdzial 2
Przestrzen i czas w literaturze

2.1. Przestrzen i literatura
2.2. Czas w literaturze

Rozdzial 3
Czas i przestrzen w dzielach Adama Mickiewicza

3.1. Motywy archetypowe i topi odnoszAce się do czasu i przestrzeni w utworach A. Mickiewicza.
3.2. Czas i przestrzen w Dziadach
3.3. Pejzaz czasu i przestrzeni w Panu Tadeuszu
3.4. Czas i przestrzen w Lirykach Lozanskich, Sonetach
Krymskich oraz Balladach i Romansach.

Zakończenie
Bib...

Czytaj więcej

The influence of the global status of English on learners’ attitudes towards learning the language.


Abstract……….i
Table of Contents……….ii
List of Tables……….iii
List of Figures………. iv


1 Introduction
2 Theoretical Background.

2.1 Motivation to learn English………. 5
2.1.1 What is motivation – defining the term………. 5
2.1.2 Views of motivation………. 6
2.1.2.1 Behavioral approach………. 7
2.1.2.2 Constructivist theory of learning………. 7
2.1.2.3 Cognitive approach………. 9
2.1.2.4 Humanistic approach………. 12
2.1.3 Learner orientations………. 14
2.1.3.1 Instrumental and integrative motivation………. 14
2.1.3.2 Intrinsic and extrinsic motivation………. 15
2.2 English as an international language………. 19
2.2.1 What is EIL?………. 19
2.2.2What made English global………. 21
2...

Czytaj więcej

Licealista wobec groteski w powiesci ‚Mistrz i Malgorzata’ Michaila Bulhakowa.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Bulhakow – zycie i twórczosc.

1.1 Biografia pisarza.
1.2 Twórczosc literacka

Rozdzial 2.
‚Mistrz i Malgorzata’

2.1 Geneza powstania powiesci.
2.2 Budowa dziela.
2.3 Zjawisko karnawalizacji.
2.4 Watek diabelski, czyli fantastyczno – groteskowy swiat Bulhakowa.
2.5 Historia apokryfu. Watek biblijny.

Rozdzial 3.
Badania empiryczne

3.1 Przedmiot i cel badan.
3.2 Analiza materialu badawczego – metoda obserwacji.
3.3 Analiza materialu badawczego – metoda ankiety

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ.


I. Wstęp………3

1. Cel i metoda pracy ……..6
2. Material i sposób jego opracowania ……..7
3. Stan badan ……..8


II. Typy bledów jezykowych

1. Bledy fleksyjne…….. 11
2. Bledy skladowe…….. 29
3. Bledy slownikowe ……..40
4. Bledy slowotwórcze…….. 51
5. Bledy stylistyczne ……..55
6. Bledy frazeologiczne ……..59


III. Podsumowanie…….. 67

Bibliografia……….70

 
Czytaj więcej

From Middle to Early Modern English: phonology, morphology, and lexicon.


Introduction………..4

Chapter 1
Middle english

1.1. External history of middle english……….. 6
1.2. Middle english phonology……….. 7
1.3. Middle english morphology……….. 11
1.3.1. Inflection……….. 11
1.3.2. Nouns……….. 11
1.3.3. Adjectives……….. 12
1.3.4. Pronouns……….. 12
1.3.5. Personal pronouns……….. 13
1.3.6. Verbs……….. 13

Chapter 2
Early modern english

2.1. External history of early modern english……….. 15
2.2. Phonology- great vowel shift……….. 16
2.3. Eme morphology……….. 16
2.3.1. Nouns and adjectives……….. 16
2.3.2. Pronouns ………..17
2.3.3. Verbs……….. 18
2.3.4. Nouns……….. 19
2.3.5. Adjectives……….. 19

Chapter 3
Lexical developments from middle to ea...

Czytaj więcej

Manga we wspólczesnej kulturze polskiej.


Wstęp

Rozdzial 1
Geneza mangi

1.1.Krótka charakterystyka gatunku
1.2. Tlo i uarunkowania historyczne
1.3. Amerykanskie korzenie współczesnego komiksu
1.4. Poczatki wspólczesnej mangi
1.5. Krótka charakterystyka rynku mangowego w Japonii
1.6. Zasadnicze róznice pomiedzy manga a komiksem amerykanskim


Rozdzial 2
Glowni twórcy mangi w latach 1945-2000

2.1. Osamu Tezuka – źródła sukcesu mangi
2.1.1. Zycie i twórczosc Osamu Tezuki
2.1.2. Pierwszy sukces
2.1.3. Tezuka w pracy
2.1.4. Slawa poza granicami Japonii
2.1.5. Prace Osamu Tezuki
2.1.5.1. Przygody wszechmocnego Atoma – Astro Boy
2.1.5.2...

Czytaj więcej

Obsesje i leki w twórczosci Edwarda Stachury


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Bohater wobec najgrozniejszych wrogów………9

„Przebylem noc wlasnie i nikt mnie nie wita” – strach przed snem i motywy oniryczne ………10
Dziecinstwo jako czas stracony………21
„Gdzie się konczy znosny obled a zaczyna obled nie do zniesienia?” – szalenstwo jako zagrozenie………28


Rozdzial 2.
Smierc – pragnienie, obsesja czy lek?………33

„Bardziej niz umrzec, chcialem tylko jednego: zyc” – bohater wobec smierci………34
„Ja bede w trzynastym niebie” – samobójstwo to wybór czy koniecznosc?………41


Rozdzial 3.
„Fabula rasa” – dzieło zycia ………45

„Napisze jeszcze tylko jedna ksiazke”, czyli jak powstala i czym jest „Fabula rasa”………46
„Uwi...

Czytaj więcej

Linguistic kindergartens in Poland.


Contents

1.0. Introduction………3

2.0. The profile of linguistic kindergartens in Poland ………4

2.1. Required qualifications for English teachers ………5
2.2. Law principles………6


3.0. Theoretical background.

3.1. Methods………9
3.2. Psychological theories………11
3.2.1. Piaget’s psychological conditions………11
3.2.2. Social Development Theory………13
3.2.3. Constructivist Theory………14
3.3. Basic principles on learning English to young children ………15


4.0. The repertoire of the language activities with children………16

4.1. Games………16


5.0. Conclusions………20

6.0. Appendix………21

7.0. References………30

 
Czytaj więcej

Grammatical and expressive aspects of sailors’ jargon.Chapter 1
Introduction: jargon in general ……….. 3

Chapter 2
The concept of jargon………..5

2.1. Greetings and jargon………..9
2.2. Commands and their elements………..9
2.3. Warnings and their types………..10
2.4. Epithets………..11
2.5. Questions and replies………..11
2.6. Cultural terms………..13
2.7. Toasts and declamations………..17
2.8. Noise terms………..18
2.9. Use of structural forms………..18
2.10. Use of functional forms………..19

Chapter 3
Structure of sailors’ jargon………..20

3.1 Origin and literal character of the expressions………..20
3.2...

Czytaj więcej

Obraz kobiety w utworach Jacka Kaczmarskiego.

Cos Ty!

Sen Katarzyny II

Joanna d’Arc

Wygnanie z raju

Kasandra

 
Czytaj więcej

Przezwiska mieszkańców wsi XYZ.


1. Wstęp

1.1. Cel i zakres pracy……….1
1.2. Metoda zbierania materialu……….1
1.3. Informacje o miejscowosci……….2

2. Czesc teoretyczna

2.1. Krótka historia przezwiska……….5
2.2. Ekspresywnosc przezwisk……….7
2.3. Definicje przezwiska……….10
2.4. Przezwisko a przydomek……….12
2.5. Klasyfikacja przezwisk……….14

3. Czesc analityczna

3.1. Opracowany schemat klasyfikacji przezwisk………..19
3.2. Klasyfikacja przezwisk mieszkańców XYZ
3.2.1. Przezwiska odimienne………..21
3.2.2. Przezwiska pochodzace od nazwisk……….24
3.2.3. Przezwiska motywowane innymi nazwami wlasnymi……….26
3.2.4. Przezwiska odapelatywne………. .33
3.2.5. Przezwiska niemotywowane……….42
3...

Czytaj więcej

Wódka w literaturze na przykładzie utworów Hlaski, Milosza, Pilcha i Jarofiejewa

Wstęp


Rozdzial 1.
Mroczny swiat w ‚Petli’ Marka Hlaski.
Rozdzial 2.
Wódka wiernym towarzyszem podrózy Wieniczka, czyli poemat o utopii alkoholika, wedlug Wieniedikta Jarofiejewa
Rozdzial 3.
Pytania o sens cierpienia…, czyli modlitwa w wierszu Czeslawa Milosza ‚Alkoholik wstepuje do bram niebios’
Rozdzial 4.
Jerzy Pilch ‚Pod mocnym aniolem’ – powiesc o piciu, milosci i wychodzeniu z nalogu Jurusia


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rozmowa Plebana z Ziemianinem Lukasza Opalinskiego jako dyskurs polityczny.


Wstęp

Rozdzial 1.
Obraz państwa szlacheckiego w oczach Plebana i Ziemianina


Rozdzial 2.
Coz tu za «remedium»? Propozycje naprawy Rzeczypospolitej


Zakończenie

 
Czytaj więcej

Obraz kobiety na tle wybranych utworów literackich epoki pozytywizmu


Wstęp

Rozdzial I
Obecnosc kobiet w literaturze

1.1. Kobiety odwazne, szalone i piekne
1.2. Sredniowieczna literatura rycerska a kobiety-rycerze
1.3. Romantyczne zbrodniarki i femme fatale
1.4. Matki, zony i dziewicza niewinnosc


Rozdzial II
Kobiety w epoce pozytywizmu

Rozdzial III
Portrety literackie kobiet w powiesciach B. Prusa

3.1. Biografia powiesciopisarza
3.2. Kobiety w powiesciach Boleslawa Prusa


Rozdzial IV
Portrety literackie kobiet w powiesciach Elizy Orzeszkowej

4.1. Biografia powiesciopisarki
4.2. Obraz kobiet w powiesciach Elizy Orzeszkowej


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Problematyka polityczna, narodowosciowa i rozrachunkowa w polskiej dramaturgii teatralnej


Wstęp.

Rozdzial I
Twórczosc polskich literatów jako forma ekspiacji i jako sposób prezentowania problematyki narodowosciowych i politycznych .

1.1. Sposoby kreowania postaci bohaterów literackich eksponujacych problemy narodowosciowe i polityczne .
1.2. Historia teatru w XX i XXI wieku na tle najnowszej historii Polski.
1.3. Najwieksi twórcy polskiego dramatu.


Rozdzial II
Problematyka polityczna i narodowosciowa, oraz rozrachunkowa jako forma ekspresji twórczej prezentowanej w polskich teatrach.

2.1...

Czytaj więcej

Tematyka wojenna w prozie dokumentalnej Jaroslawa Iwaszkiewicza z lata 1939-1945


Wstęp.

Rozdzial I.
Znaczenie okresu wojny i okupacji w biografii literackkiej

Jaroslawa Iwaszkiewicza.
1.1.Zamilkniecie pisarza.
1.2.Notowanie rzeczywistosci –pisanie dziennika.
1.3.Ucieczka w fabule.


Rozdzial II.
Proza fabularna z lat 1939-1945.

2.1. Ucieczka od terazniejszosci ( Nowele wloskie).
2.2. Proza wyrastajaca z doswiadczen terazniejszosci- (Bitwa na równinie
Sedgemoor, Matka Joanna od Aniolów , Stara cegielnia, Mlyn nad Lutynia,Ikar).


Rozdzial III.
Dokumentalna proza Jaroslawa Iwaszkiewicza z lat 1939-45.

3.1.Notatki 1939- 45.
3.2.Ksiazka moich wspomnien.


Rozdzial IV.
Od prawdy do zmyslenia.

Dokument w fabule i fabularyza...

Czytaj więcej

Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.


1. Okreslenie problemu

a) Sytuacja spoleczna w Polsce w XIX i XX wieku.
b) Wies jako źródłoinspiracji twórców literackich i plastycznych.


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) sytuacja spoleczna w Polsce jako przyczyna poruszenia tematu problemów wsi przez pozytywistycznych twórców literackich
b) Tragedia rodziny Rzepów jako przyklad negatywnych skutków braku edukacji na wsi
c) ‚Wolny najmita’ dowodem na szkodliwosc reformy uwlaszczeniowej
d) Janko Muzykant i Antek – wielkie zmarnowane, niedocenione talenty
e) Chlopomania w ‚Weselu’ S. Wyspianskiego
f) Jagna Paczesiówna jako ofiara konserwatyzmu i nietolerancji ludno...

Czytaj więcej

Obraz zaswiatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykladach utworów z róznych epok


1. Wstęp: okreslenie problemu – motyw zaswiatów w literaturze2. Rozwiniecie – kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Obraz zaswiatów w mitologii
b) Chrzescijanska wizja „zycia po zyciu”
c) Wedrówka przez zaswiaty Dantego
d) Woland i jego swita odmiennym obrazem zaswiatów w powiesci Bulhakowa


3. Podsumowanie i wnioski


 
Czytaj więcej

Stanislaw Wyspianski jako literat, malarz i reformator teatru. Przedstaw sylwetke artysty, analizujac jego dorobek


1. Okreslenie problemu – Wyspianski nieoficjalnym „czwartym wieszczem narodu”2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Rys biograficzny Stanislawa Wyspianskiego
a) Malarstwo i inne sztuki plastyczne w dzielach Wyspianskiego
b) Wyspianski jako dramaturg i scenograf
c) Wyspianski reformatorem teatru


3. Wnioski


 
Czytaj więcej

Wladza powolanie, zobowiazanie, zaszczyt, namietnosc, pokusa. Przedstaw rózne oblicza wladzy w wybranych utworach literackich. Do jakich refleksji sklania Cie ich lektura?


1. Wstęp

a) Wyjasnienie pojecia wladza
b) Pojecia towarzyszace wladzy: powolanie, zobowiazanie, zaszczyt, namietnosc, pokusa
c) Motyw wladzy prezentowany przez pisarzy róznych epok


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Pozycja wladcy, broniacego ladu w swym panstwie postawa Kreona w tragedii Sofoklesa
b) Makbet oraz lady Makbet jako ludzie owladnieci zadza wladzy
c) „Balladyna” jako tragedia o wladzy oraz ludzkiej naturze
d) Zawoalowane przedstawienie totalitaryzmu w „Tangu” Slawomira Mrozka


3. Wnioski i refleksje – naduzycia bohaterów ogarnietych zadza wladzy


 
Czytaj więcej

Przedstaw rózne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykladach


1. Wstęp – motyw winy i kary na przestrzeni epok literackich2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Prawa boskie kontra prawa ludzkie w „Antygonie”
b) Wina, kara i sprawiedliwosc w ujęciu szekspirowskim
c) „Nie ma zbrodni bez kary” – prawdziwosc maksymy na przykładzie dramatu Slowackiego
d) Cieżar skrywanej zbrodni podstawa wiary w odkupienie win skrucha i cierpieniem w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego


3. Wnioski


 
Czytaj więcej

Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dziel literatury polskiej


1. Krótki rys biograficzny Andrzeja Wajdy

2. Ksiazka czy film? – dylematy współczesnego pokolenia.

3. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Ekranizacja poematu Adama Mickiewicza w rezyserii Andrzeja Wajdy
b) „Pierwsza prawdziwie postmodernistyczna polska powiesc’ w ujęciu Wajdy
c) Kontrowersje wokól ekranizacji „Zemsty”
d) Uniwersalny przekaz „Ziemi Obiecanej” nadany przez rezysera


4. Wnioski koncowe


 
Czytaj więcej

Motyw tolerancji w wybranych dzielach literackich


1. Wstęp – wyjasnienie pojecia tolerancja, nawiazane do literatury2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) „Szkielko i oko” kontra „czucie i wiara” w mickiewiczowskiej polemice klasyków z romantykami
b) „Do mlodych” pochwala koncepcji postepu, rozwoju i naukowych metod poznania swiata oraz nawolywaniem do tolerancji wobec minionej epoki
c) Kontrowersyjny obraz braku tolerancji w powiesci Annie E. Proulx
d) Antysemityzm ukazany w „Mendlu Gdanskim” Marii Konopnickiej
e) „Tredowata” obrazem dyskryminacji klasowej


3. Podsumowanie i wnioski plynace z pracy


 
Czytaj więcej

Motyw smierci w literaturze, sztuce i filmie


1. Okreslenie problemu (cel prezentacji)

Przedstawienie zagadnienia smierci
Rózne oblicza smierci w srodkach przekazu


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

Personifikacja smierci w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze smiercia”
Motyw „Danse macabre”
Smierc kochanków w tragedii Szekspira
Milosc i smierc w wierszu Morsztyna
Motyw przemijania i marnosci u Naborowskiego
Upragniona, wyczekana smierc „czlowieka przyszlosci”
Okrutna smierc w obrazie filmowym braci Hughes


3. Wnioski


 
Czytaj więcej

Konflikt starych i młodych w utworach literackich. Zanalizuj problem odwolujac się do wybranych utworów literackich


1. Okreslenie problemu (cel prezentacji):
Konflikt pokolen jako inspiracja dla pisarzy na przestrzeni róznych epok literackich2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

a) Wyraz sily mlodzienczego entuzjazmu oraz napietnowania egoizmu swiata starych w „Odzie do mlodosci”
b) „Romantycznosc” polemika klasyków z romantykami
c) Spór pokolen w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
d) Ziemia jako najwyzsza wartość i przyczyna konfliktów rodzinnych w „Chlopach” Wladyslawa Reymonta
e) „Tango” dramatem rodzinnym i wyrazem buntu syna przeciwko ojcu


3. Wnioski koncowe


 
Czytaj więcej

Odwolujac się do wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujacych sensu zycia


1. Okreslenie problemu: rózne spojrzenie na sens zycia2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:
a) W poszukiwaniu idei zyciowej – rozwazania na przykładzie Tomasza Judyma powiesci „Ludzie bezdomni”

b) Cel i sens zycia u bohatera noweli B. Prusa
c) Sens zycia w obliczu epidemii w powiesci Alberta Camusa
d) Sens zycia wg Marka Edelmana


3. Wnioski:

a) Bohaterowie powiesci czesto nie osiagaja do konca swoich zamierzen. Idee zyciowe które sobie wyznaczaja zostaja zaprzepaszczone, zas marzenia, których pragna spelnienia z czasem ulatniaja sie.
b) Kazdy czlowiek inaczej interpretuje przedstawione pojecie...

Czytaj więcej

Rózne oblicza przyjazni na postawie wybranych utworów


1. Okreslenie problemu: rózne ujecia przyjazni

2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Falszywa przyjazn w wierszach Krasickiego i Mickiewicza
b) Niezwykla sila przyjazni przedstawiona w „Malym ksieciu”
c) Wiezy przyjacielskie w sienkiewiczowskiej trylogii
d) Przyjazn Katarzyny i Heathcliffa w powiesci Emily Bronte
e) Czas przyjazni w nieludzkich czasach w powiesci Romana Bratnego


3. Wnioski


 
Czytaj więcej

Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów zagadnienie, odwolujac się do wybranych przykladów


1. Wstęp – okreslenie problemu:

a) wyjasnienie pojecia „prometeizm”
b) zastosowanie mitu prometejskiego w literaturze róznych epok


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

a) Bunt mitologicznego Prometeusza
b) Wielka Improwizacja Konrada przejawem buntu bohatera przeciw Bogu
c) Prometeizm Konrada Wallenroda – poswiecenie w imie szczescia oraz wolnosci ojczyzny
d) Walka z krzywda spoleczna i poprawa warunków zycia najubozszych warstw społecznych kosztem wlasnego szczescia w powiesci Stefana Zeromskiego


3. Wnioski koncowe


 
Czytaj więcej

Motyw milosci romantycznej i jej wspólczesne literackie modyfikacje


1. Okreslenie problemu

a) Milosc w literaturze romantyzmu
b) Milosc wspólczesna, róznice i nawiazania do milosci romantycznej


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Milosc romantyczna i bohater romantyczny
b) Karusia prekursorka epoki widzenia „oczyma duszy“
c) Wyniszczajaca sila milosci Wertera
d) Gustaw przykladem tragicznego kochanka
e) Winston i Julia przedstawicielami milosci w ustroju totalitarnym


3. Wnioski


 
Czytaj więcej

Od Adama do Batmana. Przedstaw róznorodne kreacje mezczyzn w literaturze i innych dzielach kultury.


Teza:
1. W literaturze polskiej i obcej, jak równiez w innych dzielach kultury znajdziemy wiele ciekawych i róznorodnych postaci meskich.

a) przedstawienie pojecia mezczyzna, wyjasnienie symbolu
b) rola mezczyzny ukazana w literaturze i sztuce:
– ojciec
– syn
– maz
– kochanek

c) rozróznienie kreacji meskich na pozytywne i negatywne


Argumentacja:
2. Omówienie wybranych kreacji meskich w literaturze i innych dzielach kultury:

a) Adam jako pierwszy mezczyzna na swiecie przedstawiony w opowiesci Marka Twaina
b) mitologiczny tytan Prometeusz to dobroczynca ludzkosci, symbol buntu i po...

Czytaj więcej

Pisarz, którego cenie. Przedstaw twórczosc i sylwetke wybranego autora w oparciu o konkretne przyklady jego dziel literackich


1. Sylwetka Krzysztofa Kamila Baczynskiego:

a) poeta na tle epoki
b) biografia
c) najwazniejsze wydarzenia majace wpływ na zycie


2. Twórczosc:
a) Elegia o [chlopcu polskim]- mlody chlopiec ginie na wojnie

b) Z glowa na karabinie- wielka milosc do ojczyzny
c) Pokolenie (Do palców przymarzly struny)- pesymistyczna wizja pokolenia poety
d) Romantycznosc- dwoje ludzi zyjacych w czasię wojny
e) Samotnosc- uczucie osamotnienia spowodowane wojna
f) Znów wedrujemy- zachwyt mlodego wedrowca nad swiatem


3. Cechy charakterystyczne twórczosci Krzysztofa Kamila Baczynskiego.
4. Krzysztof Kamil Baczynski- poeta, którego cenie.


 
Czytaj więcej

Motywy apokaliptyczne w malarstwie Michala AniolaWstęp

Rozdzial 1
Teoretyczne pojecie apokalipsy

1.1. Pojecie ‚Apokalipsa’
1.2. Apokalipsa sw. Jana.
1.2.1 Data powstania ksiegi
1.2.2 Miejsce powstania
1.2.3 Autorstwo
1.2.4 Tresc
1.2.5 Jezyk i styl
1.2.6 Symbolika Apokalipsy
1.2.7 Interpretacje ksiegi
1.2.8 Apokalipsa w kulturze
1.3. Ragnarok- przedstawienie alternatywnej do Chrzescijanskiej wizji konca swiata.


Rozdzial 2
Biografia i twórczosc Michala Aniola

2.1 Biografia Michala Aniola
2.2. Twórczosc Michala Aniola
2.3. Glówne dziela
2.3.1. Rzezba
2.3.2. Malarstwo
2.3.3. Architektura


Rozdzial 3.
Sad Ostateczny (fresk Michala Aniola)

3...

Czytaj więcej

Mikolaj Rej jako fraszkopisarz


1. Fraszka jako gatunek literacki.


2. Zbiór ‚Figliki’

3. Zbiór ‚Zwierzyniec’.

4. Wpływ reformacji na twórczosc pisarza.

5. Porównanie ‚Figlików’ i ‚Zwierzynca’.


 
Czytaj więcej

Heidelberg jako osrodek niemieckiego romantyzmu-Heidelberg als Zentrum der deutschen Romantik.


Vorwort ………. 1

Kapitel I
Zur Problematik und Periodisierung der deutschen Romantik

1.Jenaer Romantik ………. 4
2.Heidelberger Romantik ………. 6
3.Späte Romantik in Wien ………. 8


Kapitel II
Historischer Hintergrund und Persönlichkeiten der Heidelberger Romantik.

1.Historischer Hintergrund………. 11
1.1. Achim von Arnim ………. 14
1.2. Clemens Brentano………. 14
1.3. Bettina Brentano von Arnim ………. 15
1.4. Joseph Görres ………. 15
1.5. Jacob und Wilhelm Grimm ………. 17
1.6. Joseph von Eichendorff ………. 18


Kapitel III.
Leistungen der Heidelberger Romantik.

1.Eigenschaften der Literatur in der Heidelberger Romantik ………. 19
2.Die Volksbücher ………. 20
3...

Czytaj więcej

The life of Diana, Princess of Wales: success or failure? Zycie Diany, ksieznej Walii, sukces czy porazka?


Index

Introduction

1. Chapter one: Known as people’s princess
1.1. Lady Diana’s birth and childhood
1.2. The future princess’s education
1.3. Diana’s passion
1.4. Adulthood
1.5. ‚Fabulous’ marriage
1.6. Happy family?

2. Chapter two: Success or failure?

2.1. Living life to the full
2.1.1. Help the Aged
2.1.2. Chain of Hope
2.1.3. Landmines
2.1.4. Motherhood
2.2. Downside of fame
2.2.1. A triangle?
2.2.2. Begging for help
2.2.3. Monster princess
2.2.4. Divorce
2.2.5. ‚Mummy’

Conclusions
Streszczenie pracy dyplomowej
Diploma thesis abstract

Appendix
Bibliography


 
Czytaj więcej

Kobieta-aniol, kobieta-demon jako źródłoinspiracji w literaturze i malarstwie. Rozwaz na wybranych przykladach.1. Wstęp ( wyjasnienie pojęćaniol i demon)

2. Argumentacja:

• Kobieta- aniol w literaturze ( A. Fredro „Sluby panienskie”, A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” )

• Wizerunek kobiety- aniola w malarstwie ( Caravaggio „ Swiety Mateusz i aniol”)

• Sposoby ukazywania kobiety- demona w literaturze ( V. Nabokov „ Lolita”, W. S. Reymont „Wampir”)

• Piekno kobiety – demona na obrazach ( D. Rosetti „Lady Lilith”)

3. Zakończenie ( refleksja nad róznym obliczem kobiet, ukazywanym w sztuce)

4. Materialy pomocnicze ( plansza z cytatami, reprodukcje obrazów)


 
Czytaj więcej

Wizerunek Matki Boskiej w twórczosci Marii Konopnickiej i Jana Kasprowicza


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Maria Konopnicka- zyciorys……….7

1.1. Botticelli……….12
1.2. Rafael………. 21
1.3. Giotto……….28


Rozdzial 2.
Jan Kasprowicz-twórczosc……….33

2.1.Salve Regina ……….39


Zakończenie ………. 47
Bibliografia ………. 54


 
Czytaj więcej

Praca i jej wpływ na osobowosc czlowieka. Rozwin problem analizujac wybrane utwory z róznych epok.

I. Wstęp
( definicja pojecia praca, wyjasnienie jej roli w życiu czlowieka)


II. Argumentacja:

1. Praca jako podstawowa wartość organizujaca zycie ( „ Mikolaja Doswiadczynskiego przypadki” Krasickiego)
2. Praca jako sens zycia ( „ Nad Niemnem” Orzeszkowej)
3. Praca jako nieustanne meczenstwo ( historia Syzyfa w „Legendach korynckich”)
4. Wyzysk, nieprzynoszacy korzysci ( „Folwark zwierzecy” Orwella)
5. Poswiecenie w imie rewolucji ( „Germinal” Zoli)

III. Zakończenie
( refleksja nad wybranymi przykladami)


 
Czytaj więcej

Swiat obozów koncentracyjnych i lagrów w róznych przekazach kulturowych (literackie i inne dziedziny sztuki). Analiza wybranych dziel.Rozdzial I.
Literatura podmiotu


Rozdzial II.
Literatura przedmiotu


Rozdzial III.
Ramowy plan wypowiedzi:
1. Okreslenie problemu
2. Kolejnosc prezentowanych argumentów
3. Wnioski
4. Materialy pomocnicze


 
Czytaj więcej

Puenty w bajkach Ignacego Krasickiego.

Wstęp

Rozdzial I
Ogólne wiadomosci o retoryce

1.1 Czym jest retoryka? Cele retoryki
1.2 Uklad tekstu retorycznego
1.3 Rola zakonczenia w tekscie z punktu widzenia retoryki
1.4 Retoryka w tekstach Krasickiego


Rozdzial II
Wpływ zakonczenia tekstu na odbiorce

2.1 Uwagi wstepne
2.2 Zyczliwe nastawienie odbiorcy
– Dwa zólwie (I, 10)
– Doktor (I,14)
– Strzelec i pies (I,15)
– Syn i ojciec (I,18)
– Derwisz i uczen (I, 24)
– Rybka mala i szczupak (I, 27)
– Filozof (II, 4)
– Malzenstwo (II,15)
– Przyjaciel (II, 18)
– Kartownik (III, 12)
– Kalamarz i pióro (III, 21)
– Fialek i trawa (IV, 6)
– Wyszydzajacy (IV, 25)
2...

Czytaj więcej

Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha) w ujęciu Tadeusza Rózewicza

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Zwiazki literatury i malarstwa

1.1 Obraz malarski a obraz literacki……….6
1.2 Malarskosc literatury……….8


Rozdzial 2
‚Syn marnotrawny’ Hieronima Boscha w kontekscie twórczosci malarza

2.1 Hieronim Bosch i jego twórczosc……….10
2.2 Biblijne inspiracje obrazu ‚Syn marnotrawny’……….16
2.3 Symbolika dziela malarza……….18


Rozdzial 3
Intertekstualne nawiazania w wierszu Tadeusza Rózewicza ‚Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha)’

3.1 Charakterystyka twórczosci Tadeusza Rózewicza……….24
3.2 Bohater obrazu ‚Syn marnotrawny’ Hieronima Boscha w poetyckiej refleksji poety……….26
3...

Czytaj więcej

Polszczyzna potoczna, a jezyk komentatorów sportowych.

Wstęp

Rozdzial I
1. Badania lingwistyczne potocznego uzycia jezyka

1.1 Definicja potocznosci i jej cechy
1.2 Potocznosc jako wartość w kulturze
1.3 Rozumienie potocznosci we wspólczesnej polszczyznie
1.4 Potocznosc w wypowiedziach prasowych
1.5 Rodzaje stylów jezykowych
1.6 Zasieg komunikacji potocznej
1.7 Relacje miedzy mediami, kultura masowa i jezykiem potocznym


Rozdzial II
2. O komentarzu i komentatorze sportowym

2.1 Komentarz sportowy w radio i w telewizji 21
2.2 Kim jest dziennikarz sportowy i czym się zajmuje?
2.3 O komentatorze sportowym


Rozdzial III
3. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3...

Czytaj więcej

Tematyka wojenna w prozie dokumentalnej i fabularnej Jaroslawa Iwaszkiewicza z lat 1939-1945.


Wstęp.

Rozdzial I.
Znaczenie okresu wojny i okupacji w biografii literackkiej Jaroslawa Iwaszkiewicza.

1.1.Zamilkniecie pisarza.
1.2.Notowanie rzeczywistosci –pisanie dziennika.
1.3.Ucieczka w fabule.


Rozdzial II.
Proza fabularna z lat 1939-1945.

2.1. Ucieczka od terazniejszosci ( Nowele wloskie).
2.2. Proza wyrastajaca z doswiadczen terazniejszosci- (Bitwa na równinie Sedgemoor, Matka Joanna od Aniolów , Stara cegielnia, Mlyn nad Lutynia,Ikar).


Rozdzial III.
Dokumentalna proza Jaroslawa Iwaszkiewicza z lat 1939-45.

3.1.Notatki 1939- 45.
3.2.Ksiazka moich wspomnien.


Rozdzial IV.
Od prawdy do zmyslenia...

Czytaj więcej

Motyw detektywa w literaturze Marka Krajewskiego.

Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka powiesci kryminalnej

1.1 Geneza i pojecie powiesci kryminalnej………5
1.2. Znani prekursorzy powiesci kryminalnej………9
1.3. Struktura powiesci kryminalnej ………13
1.4. Motywy i schematy mityczne w powiesci kryminalnej ………17


Rozdzial II
Profile bohaterów powiesci kryminalnych.

2.1. Sposoby kreacji bohaterów przez autora………25
2.2. Wpływ roli bohaterów na zachowania destrukcyjne czytelnika……… 27


Rozdzial III
Kryminaly Marka Krajewskiego.

3.1. Detektyw Eberhard Mock………31
3.2. Detektyw Jaroslaw Pater………34
3.3. Detektyw Edward Popielski………37


Zakończenie………42
Bibliografia………44


 
Czytaj więcej

Powiesc kryminalna jako źródłodestrukcji

Wstęp………..3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka powiesci kryminalnej

1.1 Geneza i pojecie powiesci kryminalnej………..5
1.2. Znani prekursorzy powiesci kryminalnej………..9
1.3. Struktura powiesci kryminalnej ………..13


Rozdzial II
Obraz przestępstwa i ofiary w srodkach masowego przekazu.

2.1 Pojecie przestępstwa oraz ofiary………..18
2.2. Uwarunkowania zachowan przestepczych………..22
2.3. Koncepcje wpływu mediów na zachowania przestepcze………..25
2.4. Powiesc kryminalna a przestepstwo………..28
2.5. Motywy i schematy mityczne w powiesci kryminalnej ………..31


Rozdzial III
Teorie kryminologiczne.

3.1. Pojecie i zakres nauki kryminologii………..39
3.2...

Czytaj więcej

Niebezpieczna milosc: Seksualność i duchowosc w powiesciach D.H. Lawrence&217;a Sons and Lovers i The Rainbow


Contents

Introduction……….. 4

Chapter One: Philosophy of Lawrence’s novel……….. 6

Chapter Two: Poisonous Love………..10

Chapter Three: Marriage of opposite………..16v

Conclusions………..24
Bibliography………..26
Summary in Polish………..27


 
Czytaj więcej

Portret Izabeli Czartoryskiej – pióra Franciszka Dionizego Kniaznina oraz pedzla malarzy osiemnastowiecznych


Rozdzial I
Dama z ksiazka i kwiatami, zarliwa patriotka, gospodyni Pulaw… – o życiu i działalności ksiezny Izabeli Czartoryskiej. W kregu faktów bibliograficznych i opinii badaczy ………….5

Rozdzial II
Franciszek Dionizy Kniaznin jako panegirysta ksieznej Izabeli Czartoryskiej

2.1 Tradycja panegiryczna w oswieceniu…………. 23
2.2 Franciszek Dionizy Kniaznin – kronikarz dworu pulawskiego…………. 34
2.3 Konterfekt pulawskiej Temiry w panegirykach autora Matki Spartanki…………. 46


Rozdzial III
Malarskie przedstawienia ksiezny

3.1 Mecenat artystyczny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej ………….61
3...

Czytaj więcej

Prawda ukryta czy klamstwo doskonale? O powiesci Michala Choromanskiego zazdrosc i medycyna

Wstęp ……….2

Rozdzial I
Wokól problemu psychologizmu – proza miedzywojenna.

1.1. Odkrywanie glebi – narodziny psychoanalizy………. 4
1.2. „Studiowanie wlasnej osobowosci”………. 6
1.3. Czlowiek, slowo, prawda………. 11

Rozdzial II
W kregu domyslów, zludzen i ukrytych znaczen.

2.1. Waga wypowiedzianego slowa………. 15
2.2. Obszar tajemnic………. 18
2.3. Rebeka – imie znaczace………. 21
2.4. „Gra pozorów”, czyli sila klamstwa………. 24

Rozdzial III
Droga ku prawdzie.

3.1. „Plec i charakter”………. 26
3.2. Widmar postac pelna dylematów………. 28
3.3. Moc przeznaczenia………. 31

Zakończenie ………34
Bibliografia ………36


 
Czytaj więcej

Obrazowanie postaci w powiesci ‚Kon Pana Boga’ Wilhelma Dichtera.


Wstęp………3

Rozdzial I
„Kon Pana Boga” jako powiesc autobiograficzna

1.1. Sylwetka Wilhelma Dichtera…….. 4
1.2. „Kon Pana Boga” jako powiesc biograficzna…….. 9


Rozdzial II
Postac jako przedmiot badan

2.1. Postac jako przedmiot badan literackich…….. 14
2.2. Postac w ujęciu badaczy…….. 33


Rozdzial III
Studium charakterystyki bohaterów

3.1. Babcia Wilhelma – Antonina Mandel…….. 38
3.2. Dziadek…….. 43
3.3. Bronek Rabinowicz ……..54
3.4. Andzia Mandel (Rabinowicz) ……..60
3.5. Wilhelm Rabinowicz (Dichter)…….. 85


Zakończenie ……..109
Bibliografia…….. 112
Aneks…….. 114

 
Czytaj więcej

Leksyka jezyka potocznego w komentarzach internetowych.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Jezyk ogólnopolski

1.1. Glówne cechy i historia jezyka ogólnopolskiego………. 4

Rozdzial II
Zróznicowanie współczesnego jezyka polskiego.

2.1. Jezyk ogólny ……….6
2.2. Jezyk potoczny………. 7
2.3. Styl artystyczny………. 13
2.4. Styl urzedowy ……….15
2.5. Styl naukowy ……….18
2.6. Odmiana ustna i pisana jezyka polskiego………. 20
2.7. Rola dialogu w komunikacji jezykowej………. 23

Rozdzial III
Jezyk mediów.

3.1. Komunikacja za pomoca technologii………. 25
3.2. Komunikacja elektroniczna ……….28
3.3. Wspólczesna polszczyzna a Internet………. 30

Rozdzial IV
Czesc materialowa.

4.1. Zestawienie komentarzy internetowych ……….38
4.2...

Czytaj więcej

Charakterystyka czarnego bohatera w literaturze.


Wstęp

Rozdzial 1.
1.1. ‚Makbet’ Wiliam Szekspir
1.2. ‚Tartufe’ czyli ‚Swietoszek’ Moliera
1.3. Negatywni bohaterowie w epoce romantyzmu
1.3.1. ‚Balladyna’ Juliusza Slowackiego
1.4. ‚Jadro ciemnosci’ J. Conrad

Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Znajomosc slownictwa gwarowego przez uczniów szkól slaskichWstęp……..4

Rozdzial I.
Charakterystyka dialektu slaskiego.

Dialekt i gwara……..5
Jezyk ogólny a dialekty……..6
A. Cechy fonetyczne……..9
B. Cechy morfologiczne (fleksyjne i slowotwórcze)……..11
C. Cechy skladniowe……..14
D. Slownictwo……..15

Rozdzial II.
Wyniki badan i ich omówienie.

Material badawczy……..19
Analiza wyników badan……..21
A) Czesc I ankiety……..21
B) Czesc II ankiety……..38

Zakończenie……..78
Bibliografia……..81
Spis tabel……..82
Spis wykresów……..84
Aneks……..85

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich