Kategoria Organizacja i Zarządzanie

Kultura organizacyjna.1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3

2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3

3. Definicja ………4

4. Geneza pojecia……… 5

5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6

6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7

7. Funkcje kultury ………10

7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a
Przystosowanie zewnetrzne: ………11
Przystosowanie wewnetrzne: ………11


8. Trzy podstawowe poziomy kultury


Artefakty ………12
Uznane wartosci……… 12
Podstawowe zalozenia……… 13
Bibliografia: ………13
Zalacznik- Badania Charles Handy……… 13


 
Czytaj więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kompetencji zawodowych

1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania
1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie
1.3. Kompetencje a kapital ludzki


Rozdzial 2.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Fazy zarządzania kompetencjami
2.3. Model zarządzania kompetencjami


Rozdzial 3.
Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Analiza czynnosci wykonywanych na stanowisku Team Managera
3.3. Ustalanie poziomów kompetencji


Rozdzial 4.
Ocena i analiza zarządzania kompetencjami zawodowymi w XYZ

4.1. Assessment Center
4.2...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze……….. 29
3...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne zagadnienia mobbingu

1.1. Definicje mobbingu
1.2. Mobbing jako przedmiot badan
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Skutki mobbingu


Rozdzial II
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem

2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych
2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP
2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy
2.4. Odpowiedzialnosc pracodawcy z tytułu mobbingu
2.5. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan
3.2. Przedmiot badan
3.3. Problemy i hipotezy
3.4. Metody, techniki, narzedzia badawcze
3.5...

Czytaj więcej

Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Europejskiej

1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4
2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7
3. Przyczyny europejskiej integracji……….11
4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13


Rozdzial II
Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce.

1. Pojecie i teorie globalizacji……….16
2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22
3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27
4. Zagrozenia globalizacyjne dla gospodarki oraz srodowiska krajów slabo rozwinietych ……….31


Rozdzial III
Nadrzedne kwestie powiazane z globalizacja w Unii Europejskiej

1...

Czytaj więcej

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien

1.1. Rodzaje organizacji ……….6
1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13
1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23


Rozdzial 2.
General Electric – Jack Welch

2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30
2.2. Czlowiek sukcesu – Jack Welch………. 33


Rozdzial 3.
Analiza sukcesu Jacka Welcha

3.1. Styl menedzerski Jacka Welcha………. 36
3.2. Kompetencje i kwalifikacje Jacka Welcha………. 43
3.3. Sukces w biznesię Jacka Welcha ……….45


Podsumowanie ……….49
Bibliografia ……….51
Wykaz rysunków i tabel ……….52


 
Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Modele polityki personalnej ……….10
1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13


Rozdzial 2.
Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym

2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26
2.2. Metody selekcji ……….29
2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38


Rozdzial 3.
Sposoby rekrutacji i metody doboru pracowników stosowane w Call Center

3.1. Charakterystyka firmy………. 42
3.2. Działania kadrowe w badanej firmie………. 44
3.3. Rekrutacja pracowników Call Center………. 45
3.4. Proces selekcji kandydatów………. 46
3.5. Ocena metod stosowanych w firmach Call Center………...

Czytaj więcej

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7
1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11
1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15
1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16


Rozdzial 2.
Czynniki motywacji do pracy

2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26
2.2. System wynagrodzeń placowych………… 30
2.3. Wynagrodzenia pozaplacowe……….. 35
2.4. Inne czynniki motywacyjne ………..44


Rozdzial 3.
Systemy motywacyjne i ich dobór dla konkretnej organizacji

3.1. Istota i skladniki systemów motywacyjnych……….. 54
3.2...

Czytaj więcej

Analiza stylów kierowania w firmie


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Charakterystyka funkcji kierowania.

1.1 Istota kierowania………5
1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12
1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15
1.4 Kierownik a przywódca………16
1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17


Rozdzial II.
Koncepcja stylów kierowania.

2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23
2.2 Rodzaje stylów kierowania………24
2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34


Rozdzial III.
Firma „Mota-Engil” jako przedmiot badan empirycznych

3.1 Powstanie i rozwój………36
3.2 Profil działalności i struktura organizacyjna ………37
3.3 Misja, wizja i wartosci ………39
3...

Czytaj więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing


Wstęp…………3

Rozdzial I
Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym

1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5
1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18
1.3. Motywowanie do pracy…………26


Rozdzial II
Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej

2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36
2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41
2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44
2.4. Przeciwdzialanie zjawisku mobbingu…………54


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan…………60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………66
3.4. Przebieg i organizacja badan…………71


Rozdzial IV
Zjawisko mobbing...

Czytaj więcej

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Motywacje w teorii zarządzania

1.1. Definicja motywacji do pracy………5
1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8
1.3. Ewolucja teorii motywacji………11
1.3.1. Model tradycyjny………11
1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13
1.3.3. Model zasobów ludzkich………14
1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15
1.4. Przeglad teorii motywacji………16
1.4.1. Teorie tresci………18
1.4.2. Teorie procesu………22


Rozdzial 2.
Czlowiek i komunikacja w organizacji

2.1. Podstawowe modele komunikowania się w organizacji………26
2.2. Wspólczesne kierunki w teorii organizacji i zarządzania………34
2.3. Czlowiek a organizacja………37


Rozdzial 3.
Czynniki motywujace pracowników do prac...

Czytaj więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników

1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7
1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9
1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11
1.3.1 Halas……… 11
1.3.2 Oswietlenie……… 13
1.3.3 Mikroklimat……… 17


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ

2.1. Krótko o firmie ………19
2.2. Struktura organizacyjna……… 22
2.3. Organizacja produkcji ………25
2.3.1. Proces produkcyjny ………25
2.3.2. Park maszynowy ………29
2.3.3. Asortyment produkcyjny ………34


Rozdzial 3.
Projekt usprawnienia warunków pracy w przedsiębiorstwie

3.1. Zidentyfikowanie problemów……… 35
3.2...

Czytaj więcej

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ


Wprowadzenie………3.

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu HACCP.

1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5.
1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8.
1.3 Zasady systemu HACCP………11.
1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15.


Rozdzial 2.
Charakterystyka piekarni.

2.1 Podstawowe dane o piekarni, jej pracownikach i ogólnych zasadach zachowania higieny………16.
2.2 Asortyment, dostawcy i przebieg procesów technologicznych………19.
2.3 Ergonomiczne warunki pracy piekarza………30.


Rozdzial 3.
System analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli w piekarni XYZ.

3...

Czytaj więcej

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ


Wprowadzenie ……….3

Rozdzial I
Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy.

1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6
1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8
1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9
1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ……….10
1.3 Czynniki srodowiska wpływajace na warunki pracy……….11

Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1 Zakres działalności przedsiębiorstwa……….16
2.2 Partnerzy……….17
2.3 Zatrudnienie w przedsiębiorstwie……….19
2.4 Produkty ……….20
2.5 Wyposazenie techniczne ……….25

Rozdzial III
Ocena warunków organizacyjno – ergonomicznych.

3.1 Kwalifikacje pracowników ………...

Czytaj więcej

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych

Wstęp………..2

Rozdzial I
Kapital ludzki w teorii ekonomii.

1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4
1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9
1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14


Rozdzial II
Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18
2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia przedsiębiorstwa………..20
2.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie………..25
2.4. Strategiczne zarzadzanie kapitalem ludzkim………..30


Rozdzial III
Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

3.1. Metody pomiaru kapitału ludzkiego………..33
3.2. Mierniki kapitału ludzkiego………..40
3.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich