Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych

1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4
1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9
1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15


Rozdzial 2
Wiarygodnosc sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21
2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30
2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34


Rozdzial 3
Ocena sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta na przykładzie empirycznym

3.1 Opis badanego przedsiębiorstwa……….40
3.2 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego……….47
3.3 Podsumowanie i ustalenia koncowe……….52


Zakończenie ……….56
Zalaczniki ……….58
Bibliografia………. 72
Spis tabel ……….74
Spis schematów ……….74

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>