Charakterystyka podstawowych sprawozdan sporzadzanych przez bank na podstawie XYZ


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Zasady rachunkowosci bankowej

1. Zasady rachunkowosci bankowej………6
2. Przeslanki kształtowania systemu sprawozdawczosci bankowej………9
3. Rodzaje sprawozdan sporzadzonych przez banki ………15
4. Badanie rocznych sprawozdan finansowych………19


Rozdzial II
Bilans banku

1. Struktura aktywów i pasywów ………24
2. Normy ostroznosciowe………37


Rozdzial III
Rachunek zysków i strat

1. Rachunek zysków i strat ………41


Rozdzial IV
Przeplywy środków pienieznych w banku

1. Przeplywy środków pienieznych w banku ………54
2. Analiza wskaznikowa działalności banku ………62


Rozdzial V
Badanie bilansu przez bieglych rewidentów………66Podsumowanie………71
Slowniczek………72
Zalaczniki
Uwaga: Brak przypisów i bibliografii.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>