Charakterystyka podstawowych sprawozdan sporzadzanych przez bank na podstawie XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Zasady rachunkowosci bankowej

1. Zasady rachunkowosci bankowej………6
2. Przeslanki kształtowania systemu sprawozdawczosci bankowej………9
3. Rodzaje sprawozdan sporzadzonych przez banki ………15
4. Badanie rocznych sprawozdan finansowych………19


Rozdzial II
Bilans banku

1. Struktura aktywów i pasywów ………24
2. Normy ostroznosciowe………37


Rozdzial III
Rachunek zysków i strat

1. Rachunek zysków i strat ………41


Rozdzial IV
Przeplywy środków pienieznych w banku

1. Przeplywy środków pienieznych w banku ………54
2. Analiza wskaznikowa działalności banku ………62


Rozdzial V
Badanie bilansu przez bieglych rewidentów………66Podsumowanie………71
Slowniczek………72
Zalaczniki
Uwaga: Brak przypisów i bibliografii.


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)