Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin)


Wstęp

Rozdzial 1.
Controlling w przedsiębiorstwie XYZ

1.1. Ogólna charakterystyka branzy
1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.3. Struktura organizacyjna
1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie
1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne


Rozdzial 2.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem XYZ

2.1. Cykl wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie
2.1.1. Korzysci wyplywajace z wprowadzenia controllingu dla przedsiębiorstwa
2.1.2. Problemy podczas wprowadzenia controllingu
2.1.3. Analiza efektywnosci controllingu, usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie
2.2. Cel i przedmiot badan
2.3. Ankieta jako metoda badawcza
2.4. Wyniki


Bibliografia.


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>