Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin)

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Controlling w przedsiębiorstwie XYZ

1.1. Ogólna charakterystyka branzy
1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.3. Struktura organizacyjna
1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie
1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne


Rozdział 2.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarządzanie przedsiebiorstwem XYZ

2.1. Cykl wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie
2.1.1. Korzysci wyplywajace z wprowadzenia controllingu dla przedsiębiorstwa
2.1.2. Problemy podczas wprowadzenia controllingu
2.1.3. Analiza efektywnosci controllingu, usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie
2.2. Cel i przedmiot badan
2.3. Ankieta jako metoda badawcza
2.4. Wyniki


Bibliografia.