Ewolucja pieniadza i bankowosci a kryzys finansowy, w kontekscie austriackiej szkoly ekonomii 4.64/5 (14)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep.

Rozdzial I
Koncepcje teoretyczne Austriackiej Szkoly Ekonomii

1.1. Geneza Austriackiej Szkoly Ekonomii.
1.2. Teoria kapitalu.
1.2.1. Ludzkie dzialanie i preferencje czasowe.
1.2.2. Kapital i dobra kapitalowe.
1.2.3. Oszczedzanie, preferencje czasowe i stopa procentowa.
1.2.4. Struktura produkcji.
1.3. Cykl koniunkturalny ujeciu Austriackiej Szkoly Ekonomii.
1.3.1. Zarys teorii oraz przebieg klasycznego cyklu.
1.3.2. Efekt ingerencji wladz monetarnych.
1.4. Podsumowanie.

Rozdzial II
Ewolucja pieniadza i bankowosci

2.1. Ewolucja pieniadza.
2.1.1. Teoria pieniadza.
2.1.2. Teoria ilosci pieniadza i jego (nie) neutralnosc.
2.1.3. Od pieniadza towarowego do narodzin Fiat Money.
2.1.4. Inflacja.
2.1.5. Standard Zlota.
2.2. Ewolucja bankowosci.
2.2.1. Rodzaje pierwotnych systemów bankowych.
2.2.2. Bankowosc oparta na systemie rezerwy czastkowej. Geneza.
2.2.3. Kreacja pieniadza.
2.2.4. Historia bankowosci centralnej w USA.
2.3. Podsumowanie.

Rozdzial III
Przyczyny, rozwój oraz skutki kryzysu finansowego

3.1. Przyczyny bezposrednie i posrednie obecnej sytuacji.
3.2. Inflacyjne dzialania FED.
3.3. Obecna sytuacja.
3.4. Proponowane zmiany systemu monetarnego.

Zakonczenie
Bibliografia.
Zestawienie spisów

Oceń