Innowacyjne środki promocji i ich wdrażanie w działalności firmy Play Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp…………7

Rozdział I
Marketingowe znaczenie innowacji

1.1. Współczesne podejście naukowe do pojęcia innowacji………… 9
1.2. Rozwój innowacji a działalność marketingowa przedsiębiorstwa …………17
1.3. Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa …………22
1.4. Wpływ innowacji na zachowania klientów …………26


Rozdział II
Promocja jako komunikacja rynkowa i jej znaczenie w rozwoju działalności firmy

2.1. Komunikacja marketingowa i jej modele …………35
2.2. Podstawowe narzędzia komunikacji rynkowej………… 42
2.3 Możliwości zastosowania technologii i innowacyjności w działalności promocyjnej………… 47


Rozdział III
Charakterystyka firmy Play

3.1. Rynek telefonii komórkowej w Polsce i wpływ na niego sieci Play
3.2. Charakterystyka działalności i usług sieci Play………… 54
3.3. Pozycja firmy Play na rynku telekomunikacyjnym………… 57


Rozdział IV
Badanie innowacyjnych środków promocji firmy Play

4.1. Cel i przedmiot badania …………61
4.2. Metodologia badań …………61
4.3. Hipotezy badawcze …………63
4.4. Wyniki przeprowadzonych badań………… 64


Zakończenie …………75
Bibliografia…………79
Spis tabel ………… 82
Spis rysunków………… 83
Spis wykresów………… 84
Załączniki …………85
Streszczenie………… 89

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie