Instrumenty rynku kapitałowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Rozdział I
Istota rynku kapitałowego

1.1. Podstawowe przekroje podziału rynku kapitałowego .5
1.2. Rynek kapitałowy i jego segmenty ………10


Rozdział II
Dłużne instrumenty rynku kapitałowego

2.1. Obligacje ………14
2.1.1. Rodzaje obligacji ………20
2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28
2.1.3. Wycena obligacji ………35
2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38
2.3. Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw ………39


Rozdział III
Wierzycielskie instrumetny rynku kapitałowego

3.1. Akcje ………41
3.1.1. Rodzaje akcji ………44
3.1.2. Wycena akcji ………51
3.2. Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity
depozytowe (GDR) ………54
3.3. Powszechne świadectwa udziałowe ………55


Rozdział IV
Przegląd podstawowych instrumetnów finansowych występujących na Polskim rynku kapitałowym ………58

Biblografia ………66

Oceń