Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.

>


Wstęp………1

Rozdział I.
Istota kontroli administracji publicznej.

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej………3
2. Zakres kontroli administracji publicznej………6
3. System kontroli administracji publicznej………10


Rozdział II.
Kontrola zewnętrzna administracji publicznej.

1. Kontrola parlamentarna administracji publicznej………15
2. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego administracji publicznej………19
3. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich administracji publicznej………22
4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli………24
5. Kontrola sądowa administracji publicznej………28
6. Kontrola społeczna administracji publicznej………30


Rozdział III.
Kontrola wewnętrzna administracji publicznej.

1. Kontrola ogólna administracji publicznej………33
2. Kontrola specjalistyczna administracji publicznej………35
3. Kontrola prokuratorska administracji publicznej………36


Zakończenie………39
Bibliografia………41
Literatura………41
Akty prawne………43

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>