Kryzys zycia rodzinnego jako źródłonarkomanii w opinii uzaleznionych, w Osrodku Leczenia Uzaleznien w Gliwicach


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rodziny

1.1 Ogólne pojecie rodziny
1.2 Klasyfikacja rodziny
1.3 Funkcje realizowane przez rodzine


Rozdzial II
Kryzys zycia rodzinnego jako źródłouzaleznienia narkotycznego młodzieży

2.1 Pojecie i formy uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.2 Przyczyny i konsekwencje uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.3 Deprywacja potrzeb dziecka w życiu rodzinnym jako źródłouzaleznienia
2.4 Trudnosci i problemy w psychospołecznym funkcjonowaniu młodzieży uzaleznionej
2.5 Profilaktyka młodzieży uzaleznionej
2.6 Sposoby leczenia uzaleznien (np. psychoterapia tec…)


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Przedmiot i cele badan
3.2 Problemy i hipotezy badawcze
3.3 Metoda i techniki badan
3.4 Charakterystyka Osrodka i przebiegu badan
3.5 Charakterystyka badanej grupy


Rozdzial IV
Trudnosci i problemy w życiu rodzinnym w opinii narkomanów leczacych się w Gliwickim Osrodku Leczenia Uzaleznien (na podstawie badan wlasnych)

4.1 Struktura rodzin i socjalno bytowe warunki zycia rodzinnego w opinii narkomanów
4.2 Atmosfera wychowawcza domu rodzinnego w opinii osób uzaleznionych
4.3 Wystepowanie róznych uzaleznien w rodzinach narkomanów
4.4 Znajomosc zagrozen uzaleznien przed inicjacja narkotyczna/ narkotykowa.
4.5 Pobyt w osrodku i ocena jego działalności w opinii osób uzaleznionych


Zakończenie.
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>