Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie 3

Rozdzial I.
Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej.

1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Definicja controllingu………. 4
1.1.2. Definicja controllera ………. 6
1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9
1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12
1.1.5. Typy controllerów ………. 13
1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15
1.2.1. Zadania controllera………. 15
1.2.2. Funkcje controllera………. 18
1.2.3. Organizacja controllera ………. 24
1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25
1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26
1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29

Rozdzial II.
Informacja i sprawozdawczosc controllera

2.1. Przeglad tresci sprawozdan informacyjnych controllera ………. 35
2.2. Sprawozdanie controllera ………. 37
2.3. Reguly przedstawiania sprawozdan controllera ………. 41
2.4. Rozgraniczenie miedzy controllerem a skarbnikiem………. 45
2.5. Controller jako moderator, prezenter i trener postępowania ………. 47
2.6. Controller jako doradca i trener gospodarki przedsiębiorstwa………. 48

Rozdzial III.
Modelowe ujecie miejsca i roli controllera w XYZ

3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa ………. 50
3.2. Koncepcja controllingu w XYZ ………. 55
3.3. Miejsce controllera w XYZ………. 57
3.4. Rola controllera w XYZ ………. 59

Podsumowanie ………. 63
Literatura ………. 64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>