Mlodziez wobec narkotyków- doswiadczenia i opinie


Wstęp……….3

Rozdzial I
Narkotyki – analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu.

1.1.Podzial narkotyków……….5
1.2.Dzialanie i charakterystyka narkotyków w zaleznosci od rodzaju substancji oraz ich wlasciwosci……….11
1.3.Dopalacze jako srodki zastepujace nielegalne narkotyki……….36
1.4.E – narkotyki……….41
1.5.Ewolucja trendów w stosowaniu substancji psychoaktywnych przez mlodziez……….42
1.6.Problematyka prawna narkomanii……….48
1.7.Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii……….51

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan……….65
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….65
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….66
2.4. Organizacja i przebieg badania……….66
2.5. Charakterystyka badanej populacji……….67

Rozdzial III
Czesc badawcza – analiza badania ankietowego.

3.1. Odpowiedzi ankietowanych – próba badawcza gimnazjalistów……….69
3.2. Odpowiedzi grupy ankietowanych licealistów……….79

Zakończenie……….103
Bibliografia……….104
Spis rysunków……….108
Spis wykresów……….108
Zalacznik.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>