Dziecko z zespolem Downa– studium indywidualnego przypadku.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w perspektywie teoretycznej.

1.1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci……….6
1.2. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie medycznym……….13
1.3. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie społecznym……….14


Rozdzial II
Zespól Downa w literaturze przedmiotu.

2.1. Pojecie zespolu Downa i jego typy……….19
2.2. Przyczyny Zespolu Downa……….22
2.3. Wychowanie i edukacja dziecka z Zespolem Downa……….25
2.4. Funkcjonowanie społeczne dziecka z zespolem Downa……….34


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….38
3.2. Problemy badawcze……….40
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….41
3.4. Organizacja i przebieg badan……….43


Rozdzial IV
Charakterystyka przypadku.

4.1. Biografia przypadku……….45
4.2. Identyfikacja problemu……….49
4.2.1 Antoni w interakcjach z innymi dziecmi……….49
4.2.2 Zalety i problemy Antoniego……….53
4.3 Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny……….56
4.4. Prognoza negatywna i pozytywna……….61


Zakończenie……….63
Bibliografia……….65
Spis tabel i zdjec……….68
Aneks……….69

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>