Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE

1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7
1.2.Historia podatku VAT………. 9
1.3.System opodatkowania VAT………. 11
1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14
1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16


Rozdzial 2.
VAT w obrocie miedzynarodowym (transakcje wewnatrzwspólnotowe)

2.1. Wprowadzenie podatku vat w Polsce………. 19
2.2. Podatek w Polsce w kontekscie integracji Z Unia Europejska ……….21
2.3. Zasadnicze zmiany w systemie vat po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej………. 22
2.4.Ogólne zasady opodatkowania transakcji VAT w Polsce ……….28


Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy

3.1. Powstanie i rozwój firmy………. 56
3.2. Pozycja firmy w otoczeniu ……….56
3.3. Dokumentacja i rozliczenie transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 57


Rozdzial 4.
Rozliczenie VAT w obrocie handlowym firmy

4.1. Opodatkowanie i obroty handlowe firmy………. 59


Zakończenie ……….67
Spis tabel i rysunków………. 69
Bibliografia ……….69
Źródła internetowe ……….70
Wykaz aktów prawnych ……….71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>