Polityka ekologiczna w Polsce i UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp…….2

Rozdział 1.
Gospodarcze (Ekonomiczne) aspekty ochrony
środowiska……..5

1.1. Makroekonomiczne koncepcje rozwoju gospodarczego
zrównoważonego
ekologicznie……..5


Rozdział II.
Polityka ekologiczna Unii
Europejskiej…….8

2.1. Proces kształtowania się polityki ekologicznej
UE……..8
2.2. Zasady oraz instrumenty kształtowania polityki
ekologicznej UE……..12


Rozdział III.
Polityka Ekologiczna
Polski……..17

3.1. Etapy budowy polityki
ekologicznej……..17
3.1.1. Akty prawne kształtujące politykę ekologiczną
Państwa……..24
3.1.2. Planowanie ochrony środowiska……..31
3.1.3. Pierwsza polityka ekologiczna Państwa z
1990……..35
3.2. Główne założenia II polityki ekologicznej państwa……..42
3.3. Harmonizacja instrumentów ochrony środowiska w
Polsce i UE…….53
3.4. Korzyści i zagrożenia związane z integracją
europejską w obszarze środowiska……..59


Zakończenie…….67
Spis
Literatury…….69

Oceń