Problemy dostosowania polskiej gospodarki narodowej do norm Unii Europejskiej.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie i zarys historyczny intgracji Unii Europejskiej………6

1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej………6
2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie………12
3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państwczłonkowskich
UE………19


Rozdział II.
Polska a procesy integracyjne w Europie………26

1. Zmiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1990-2000………26
2. Stowarzyszenie Polski Z Unią Europejską………32
3. Warunki przystąpienia Polski do UE………35
4. Stopień przygotowania Polski do integracji z UE………40


Rozdział III.
Przewidywane konsekwencje przystąpienia Polski do UE………49

1. Spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia ogólno gospodarcze………49
2. Polskie rolnictwo a spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia………54
3. Polski przemysł a spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia………70


Zakończenie………76
Spis tabel………79
Bibliografia………80