Program pracy terapeutycznej dla ucznia z trudnosciami w czytaniu i pisaniu oraz majacego specyficzne trudnosci w nauce matematyki.


Wstęp ………..2

Rozdzial 1
Trudnosci dzieci dyslektycznych w świetle literatury ………..4

1. Pojecie i istota dysleksji
2. Przyczyny trudnosci w nauce czytania i pisania
3. Problemy dzieci dyslektycznych w nauce matematyki


Rozdzial 2
Terapia dzieci dyslektycznych………..14

1. Ogólne zasady terapeutyczne
2. Diagnoza dzieci z trudnosciami w nauce (w tym dwie pelne, autentyczne diagnozy dzieci)
3. Przebieg terapii dla ucznia klasy II


Zakończenie
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>