Program pracy terapeutycznej dla ucznia z trudnosciami w czytaniu i pisaniu oraz majacego specyficzne trudnosci w nauce matematyki.

 


Wstęp ………..2

Rozdzial 1
Trudnosci dzieci dyslektycznych w świetle literatury ………..4

1. Pojecie i istota dysleksji
2. Przyczyny trudnosci w nauce czytania i pisania
3. Problemy dzieci dyslektycznych w nauce matematyki


Rozdzial 2
Terapia dzieci dyslektycznych………..14

1. Ogólne zasady terapeutyczne
2. Diagnoza dzieci z trudnosciami w nauce (w tym dwie pelne, autentyczne diagnozy dzieci)
3. Przebieg terapii dla ucznia klasy II


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>